Uppdraget innebär arbete med krav, test, releaser och planering av sprintar. Det sker genom förvaltning, utvecklingsuppdrag samt gentemot användare, verksamhet och övriga IT-avdelningen hos vår kund. Inom IT-avdelningen i Göteborg strävar vi efter att hjälpa och bistå varandra oavsett roll, i syfte att med god kvalité säkra våra leveranser.

Uppdraget omfattar applikationen för bouppteckningssystemet och äktenskapsregistret. Vår kunds uppgift är att registrera bouppteckningar och tilläggsbouppteckningar och att förvara dödsboanmälningar. De handlägger även ärenden enligt 16 kap. ärvdabalken.

Vi söker en driven och erfaren testledare och kravanalytiker. Som kravanalytiker och testledare kommer du att ha ett varierande arbete som kräver att du är självgående, driven, tar initiativ och är lätt att samarbeta med. Har erfarenhet att arbeta i team och enligt SAFe och Scrum. Inom förvaltningen och vidare- och nyutveckling omfattar t.ex. kravanalys testledning.

Arbetsuppgifter som kravanalytiker är att förstå och tolka vad som behöver göras, identifiera problem och möjligheter, justera eller upprätta nya systemkrav utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Som testledare/testare förbereder och planerar du för test, analys och design av systemtester och systemintegrationstester inkl att granska och analysera krav utifrån ett testperspektiv och att producera testdata samt att exekvera tester och rapportera testresultat.

Konsulten vi söker är en person som gillar att gå in i detaljer men kan också ta ett steg tillbaka och se helheten. Du är strukturerad, självgående och kan få saker att bli gjorda. Du kan arbeta ihop med andra och skapar positiva relationer med människor. Du har ett språk och ord som gör det lätt att kommunicera med projektdeltagare och andra intressenter till projektet. Du är bekväm med att presentera framför en grupp och är bra på att leda möten och hjälpa till att hålla fokus samt tidsplan.

Konsulten vi söker är en van användare av branchstandardverktyg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter, som den vi söker har praktisk erfarenhet av:

- planera, leda och hålla i krav-workshops.

- delta aktivt vid sprintplanering, workshops och möten med beställare av IT-systemet samt verksamhet.

- tolka och analysera komplicerade flöden och externa krav tex lagtexter

- analysera och översätta behoven från verksamheten och kommunicera och koppla det till IT-utveckling

- Att driva och leda arbetet med kravhantering och att producera kravdokumentation

- identifiera, strukturera och dokumentera information som framkommer under projektet.

-Analys och design samt genomförande av system- och systemintegrationstester. Att verifiera både funktionella krav och de tekniska lösningarna som utvecklats.

-Granska och analysera krav utifrån testperspektiv

-Förbereda och strukturera testdata

-Utvärdera testning samt identifiera fel och orsakssamband samt kommunicera resultat.

Vår tekniska miljö är i huvudsak Windows Server, Windows SQL Server, .Net.

Övrigt. Övriga verktyg vi använder är:TFS (Team Foundation Server) och GIT. Resor till Solna kan förekomma.

Requirements:
Konsulten ska minst ha följande

3 års erfarenhet av kravanalys på ett större företag eller myndighet

5 års erfarenhet av självorganisering och kollektivt ansvarstagande för produkt och leverans

5 års erfarenhet av att driva, planera, leda och hålla i krav-workshops och producera kravdokument.

5 års erfarenhet av att analysera och översätta behoven från verksamheten och kommunicera och koppla det till IT-utveckling

5 års erfarenhet av analys och design samt genomförande av system- och systemintegrationstester. Att verifiera både funktionella krav och de tekniska lösningarna som utvecklats.

3 års erfarenhet av att granska och analysera krav utifrån testperspektiv. Förbereda och strukturera testdata

3 års erfarenhet av att arbeta enligt agil metodik

Varmt välkommen med din ansökan! Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsultchef Julia Järvholm på julia.jarvholm@jurek.se 
Det går inte längre att söka detta jobb!
Kravanalytiker Budo nivå 3 Göteborg

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Kategori: Teknik
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

.Net, Kravanalytiker, Kravhantering, SCRUM, SQL, SQL server, Systemintegration, Testledare