Vi söker en förvaltningsledare, leveransledare, som kan leda våra IT leveranser inom ServiceNow. Vi kallar rollen Delivery Lead IT ServiceNow. Du kommer säkerställa leveranser och tillgänglighet för ServiceNow- plattformens mot våra olika verksamheter inom hela ICA koncernen.Rollen som Delivery Lead IT ServiceNow

Servicenow är en central och växande plattform på ICA, som löper över flera verksamhets-områden och har användare över hela ICA. En stor del av rollen innebär därför koordinering, samordning, planering och kommunikation för att säkerställa att IT-leveranserna fungerar för alla delar inom ServiceNow. Du kommer att vara en nyckelperson i vårt ServiceNow DevOps-team inom ICAs Application Services. Inom ICA har vi utvecklat vårt agila arbetssätt och tillämpar DevOps inom våra utvecklingsteam. Det innebär att utvecklarna är delaktiga i hela leveransen, från kravställning och utveckling till testning, release och förvaltning.

Som Delivery Lead ansvarar du för planering och rapportering av ServiceNow fabrikens leveranser, prioriteringar, licenshantering och ekonomi. Delivery Lead IT är också ServiceNow-fabrikens teamledare och ansvarar för bemanning, processer, metodik och arbetssätt inom tex kravställning, change, design, test, handover mm.

Du kommer att ha många olika kontakter, bygga relationer och utveckla samarbeten med stakeholders i ICA koncernens olika verksamheter, både i leverans-/ driftsmöten och i olika kommunikationskanaler.

Just nu står ICA inför en uppgradering av ServiceNow från release Madrid till Orlando. Vår användning av plattformen ökar och det pågår en ständig utbyggnad med nya moduler och applikationer. Vi ser kontinuerligt över vår arbetsstruktur och har just skapat mer självstyrande grupperingar av konfiguratörer och utvecklare för att frigöra tid och underlätta kompetensutveckling för våra duktiga medarbetare. Vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla oss tillsammans med dig!

Din bakgrund

Vi söker dig som har en bakgrund som förvaltningsledare av större förvaltningsobjekt inom IT, du kan också komma från roller som teamlead, projektledare eller programledare med ansvar för flera olika IT leveranser. Vi lägger stor vikt på din förmåga att koordinera, planera samt att skapa och utveckla relationer.

Ansökan

Alla frågor om rollen kan riktas till Anna Lundström 072-2202515. Frågor om rekryteringen besvaras av Markus Koppari 072-2202831. Vi gör löpande urval ansök dock senast 10/5.


Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss?

ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet.Det går inte längre att söka detta jobb!