KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.


Om tjänsten
Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

KTH söker nu en HR-specialist till HR-avdelningen. HR-avdelningen ansvarar för strategisk och operativ samordning av arbetsgivarstrategier, förändringsarbete, organisationsutveckling, förhandlingar och myndighetsutövning inom HR-området. HR-avdelningens övergripande mål är att arbeta fram förutsättningar att bistå både KTH:s ledning och alla anställda att bli så framgångsrika som möjligt i sina respektive arbeten, och därmed aktivt bidra till att KTH kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som bedriver utbildning och forskning av högsta kvalitet på en internationell nivå.

Avdelningen består i dagsläget av 46 medarbetare och som HR-specialist  kommer du ingå i en arbetsgrupp om 9 personer. Alla i gruppen är erfarna HR-specialister som har både självständiga och gemensamma uppdrag och gruppen stöttar och hjälper varandra vid utmaningar.

Arbetsuppgifter
Det dagliga arbetet är varierande och kan bland annat bestå av att ge konsultationer, ge råd och stöd, att handlägga, att organisera och genomföra kompetensutveckling och göra bedömningar inom avdelningens sakfrågor. Du kommer att arbeta inom olika delar av HR-området så som arbetsrätt, arbetsmiljö och fackliga förhandlingar. KTH verkar inom den offentliga sektorn, vilket innebär att vissa lagar och regler är specifika för det statliga området.

Vidare driver även HR förebyggande och främjande aktiviteter, och ger utbildning inom sakområdena. Det kommer då också ingå i din roll att driva utvecklingsprojekt.


Ansök till KTH söker en HR-specialist


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.