Chef för lärande och utveckling i Thessaloniki, Grekland
I detaljhandeln är varje dag en ny utmaning. Hos Lidl är vi bara nöjda när våra kunder är nöjda. Därför söker vi efter ansvarsfulla medarbetare som är beredda att möta detaljhandelns utmaningar.

Rollen
· Arbetar inom personalavdelningen vid huvudkontoret i Thessaloniki och rapporterar till styrelsen
· Genomföra den strategiska planeringen för lärande och utveckling, leda ett team på 5
· Utforma och övervaka utbildnings- och utvecklingsförfaranden för anställda, fastställa riktlinjer för FoU för regionerna
· Samordna projekt och övervaka KPI: er
· Övervaka Talent Management inom företaget
· Att hantera och samarbeta med externa partners och andelsägare samt vara intern konsult för Exekutiv för L & D-frågor

Din profil
· Kandidatexamen (eller magisterexamen), med inriktning på HR
· Minst 3 års erfarenhet av ansvarsposition med HR-projekt. Utöka erfarenheten inom HR-området (t.ex. Talent Management, Utvecklingscenter, Handledning)
· Flytande Engelska och Grekiska
· Mycket god kunskap om MS Office (Excel, Word, Powerpoint)
· Kommunikations- och ledarskapsförmåga, entreprenörskänsla, laganda
· Förmåga att resa

Vad du kan förvänta dig

· Arbeta i en organiserad, modern och snabb miljö med ljusa karriärmöjligheter, ytterligare förmåner och privat sjukförsäkring
· Att leda ett prisbelönt team (HR Awards 2018)
· Mycket attraktiv lön, företagsbil (kan också användas på fritiden)
· Efter att ha avslutat ett välstrukturerat träningsprogram är du fullt beredd att möta utmaningarna med anställningen och anpassa dig till vår företagskultur.

Du kan skicka ditt CV på Engelska eller Grekiska genom att klicka på 'Ansök Nu'


Bortsett från ditt CV, bifoga kopior av dina kvalifikationer och rekommendationsbrev till din ansökan.

Vill du lära dig mer om Lidl Hellas som arbetsgivare? Besök vår LinkedIn-sida  och vår karriärwebbplats kariera.lidl.gr


Head of Learning & Development in Thessaloniki, Greece
In retail, every day is a new challenge. At Lidl, we are only satisfied when our customers are satisfied. That’s why we are looking for responsible employees who will be prepared to face the challenges of the retail industry.

The Role

·        Working in the Human Resources Department, at the HQ in Thessaloniki, reporting to the Board
·        Undertaking the strategic planning for Learning & Development, managing a team of 5
·        Designing and monitoring training and development procedures for employees, establishing L&D guidelines for the Regions
·        Coordinating projects and monitoring KPIs
·        Overseeing Talent Management within the company
·        Managing and collaborating with external partners & stakeholders, while being an internal consultant to Executives for L&D matters

Your Profile
·        Bachelor's (or Master's) degree, with specialization in HR
·        Minimum 3 years’ experience in a position of responsibility, undertaking HR projects. Broaden experience in the HR field (e.g. Talent Management, Development Centers, Coaching)
·        Fluent in English and Greek
·        Very good knowledge of MS Office (Excel, Word, Powerpoint)
·        Communication and managerial skills, entrepreneurial mindset, team spirit
·        Ability to travel

What you can expect

·        Working in an organized, contemporary, fast-paced environment, with bright career prospects, additional benefits and private health insurance
·        Leading an award-winning team (HR Awards 2018)
·        Very attractive salary, company car (can be also used in spare time)
·        After completing a well-structured training program, you will be fully prepared to face the challenges of the position, adapting to our company culture

You can send your CV in English or Greek by clicking 'Apply''
Apart from your resume, please attach to your application copies of your qualifications and recommendation letters.

Do you want to learn more about Lidl Hellas as an employer? Visit our LinkedIn page and our careers website kariera.lidl.gr


Ansök till Chef för lärande och utveckling i Thessaloniki, Grekland


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.

Chef för lärande och utveckling i Thessaloniki, Grekland

Lidl Hellas

Kategori: HR & Personal
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:Nyckelord

Bachelor, Entrepreneur, Entreprenör, Executive, Human Resources, Management, Monitor, PowerPoint, Retail, Word

Fler jobb från Lidl Hellas
Hittade inga jobb