Rover Group är fast beslutna om att skydda medarbetarens hälsa och säkerhet. Antalet arbetsolycksfall i koncernen under de senaste tio åren ligger långt under branschgenomsnittet och för att bibehålla detta resultat söker de nu en projektingenjör inom KMA till kommande projekt. I rollen arbetar du nära platschefen i en bred och varierande roll med ansvar över bland annat riskbedömning och arbetsmiljöplaner.


Om tjänsten
Rover Group är ett ledande konstruktionsbolag och utmärker på grund av sin specialisering inom komplexa projekt i krävande men spännande arbetsmiljöer. I Sverige arbetar idag ca 30 medarbetare med placeringar i Stockholm, Norrköping, Gävle och Trelleborg. Bolaget är verksamma inom tre dimensioner; Rover Rail, Rover Maritime och Rover Infrastructure. Rover Group präglas av en multikulturell kultur, där du i din vardag kommer att arbeta nära och rapportera till platschefen. Rover Group inväntar just nu besked att få ta sig ann ett nytt projekt. Beroende på var det aktuella projektet är placerat kommer du att arbeta från antingen Stockholm, Gävle, Trellerborg eller Norrköping.

Som projektingenjör inom KMA kommer du ha en viktig roll i bibehållandet av medarbetarnas välmående och arbetsmiljö. Under projektets gång är du ute på arbetsplatsen för att säkerställa och dokumentera att bland annat arbetsmiljön är säker för medarbetarna och att regler efterföljs. Baserat på aktuellt projekt kommer ditt uppdrag att stundtals präglas av höga arbetstoppar.

Du erbjuds

• En gedigen onboarding process med en erfaren kollega
• Goda interna utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet att arbeta internationellt

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en bred och varierande roll. Som projektingenjör inom KMA ansvarar du för framtagandet och utvecklingsarbete vad det gäller arbetssätt inom projektets kvalitét, miljö, och arbetsmiljö. Baserat på hur projektet fortlöper ansvarar du för att vidta relevanta åtgärder, samt uppföljning för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen och för medarbetarna. Vidare kommer du arbeta nära platschefen, där ditt arbete ger stöd åt verksamheten både centralt och lokalt.
Du kommer bland annat:

• Ta fram riskanalyser och manualer inför kommande projekt
• Under projektets gång identifiera, följa upp och driva förbättringsarbete i samarbete med övriga medarbetare
• Planera, genomföra och följa upp interna KMA-revisionerDet går inte längre att söka detta jobb!