Arbetsuppgifter


Vill du vara med och utveckla Nydalaskolan i ett nära samarbete med skolledningen? Vill du kunna påverka hela F-6 verksamheten och kunna bidra med just din unika kompetens? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Hos oss på Nydalaskolan arbetar för närvarande sex förstelärare som alla arbetar med skolutveckling. Inför höstterminen söker vi nu efter dig som vill bli vår sjunde förstelärare och koppla greppet om vår musikundervisning mot åk. f-6. 

Huvuddelen av din tjänst som förstelärare är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare dessutom främja utveckling inom följande områden: 

• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen 
• Ökad likvärdighet mellan skolor 
• Flerspråkig undervisning 
• Språkutvecklande ämnesundervisning 
• Formativ bedömning 

Som förstelärare på Nydalaskolan ingår du i skolans utvecklingsgrupp och är tillsammans med skolledningen delaktig i analys och framtagande av skolans åtagande. Tillsammans övriga förstelärare och förste fritidspedagoger på skolan planerar och leder du arbetet i skolans utvecklingsorganisation. Du kommer  att ha goda möjligheter att påverka vilka mål och åtaganden vi kommer att fokusera på framöver. I förstelärarens uppdrag på Nydalaskolan ingår också att vara ett gott exempel på bra undervisning - formativ, språkutvecklande och relationsskapande. Kvalifikationer

För att bli aktuell för uppdraget som förstelärare på Nydalaskolan behöver du vara legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs F-6 i musik. Det krävs också att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. 
Du kan uppvisa en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse att utveckla undervisningen. 

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare är det meriterande om du även: 
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys 
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning 
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande 
• har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel 
• skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. 
• har erfarenhet i handledning av andra lärare 
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt

Som person har du lätt för att samarbeta och skapar och upprätthåller också goda kontakter med dina kollegor, eleverna och deras vårdnadshavare. Vidare är du initiativrik och för därför gärna fram dina egna tankar och ideér kring verksamhetens utveckling. Om arbetsplatsen

På Nydalaskolan går cirka 500 elever i årskurs F–6. Vi arbetar för att göra skillnad för våra elever. Vår vision är att varje elev på Nydalaskolan känner stark tro på sin person, på sin förmåga och på sin framtid. Vi lägger stor vikt vid att alla skolans verksamheter arbetar tillsammans mot samma mål. Nydalaskolans lärare engagerar sig i sina elever, sätter tydliga mål och arbetar språkutvecklande och individualiserat med digitala verktyg som hjälp. Vi sätter stort värde på det kollegiala och kollektiva lärandet och tycker att mångfald berikar. 

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!

Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka.Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10/8 eller enligt överenskommelseÖvrigt

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.Det går inte längre att söka detta jobb!