Arbetsuppgifter

Som sektionschef ansvar du för den dagliga planeringen i dina verksamheter. Du leder och organiserar mot uppsatta mål och givna budgetramar. Som sektionschef ingår du, och deltar aktivt i enhetens ledningsgrupp.   

Du är ansvarig för att arbetsmiljön är hälsosam för dina medarbetare genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan. I ditt arbete ingår administration.

Du lyssnar och tar tillvara brukarnas åsikter för att verksamheten ska hålla bästa möjliga kvalitet.

Tillsammans med dina medarbetare driver du ständigt förbättringsarbete, och du skapar förutsättningar för lärande och utveckling för medarbetarna utifrån verksamhetens behov.

Du ansvarar för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Den ledningsgrupp du ingår i strävar efter att fungera som ett handlingskraftigt team som tillsammans arbetar för Malmöbornas bästa. I ditt chefsuppdrag är det också viktigt att du, i samspel med övriga chefer, skapar förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje. 

Du har stöd i ditt uppdrag från din chef, kollegor, chefsstöd och utvecklingssekreterare samt från förvaltningens stabsavdelningar. I funktionsstödsförvaltningen och Malmö stad erbjuds även kommungemensam arbetsmiljöutbildning, mentorskap och ledarskapsdagar. Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet att semesterväxla.  Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet som ledare, gärna även med relevant chefs- eller ledarutbildning.

 Du har god kunskap i att leda verksamheten med brukarnas behov av insatser i fokus.

Du har en förmåga att lyssna in, analysera och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Du kan konsten att motivera, engagera och skapa dialog och delaktighet. Arbetet kräver att du både kan arbeta i team och på egen hand.

En högskoleexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng inom relevant område är ett krav för tjänsten, till exempel socionom/beteendevetenskap, hälsa, samhälle eller annan liknande inriktning.  

Du behöver ha god kännedom om relevant lagstiftning samt budget-, ekonomi- och politisk styrning.

Du har en väl utvecklad förmåga att leda och att metodiskt fatta beslut både operativt och strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv.

Du uttrycker dig tydligt och välformulerat på svenska i både tal och skrift. Vidare vill vi att du har erfarenhet av administration och vana vid att hantera olika administrativa system.Om arbetsplatsen

Vi söker nu en sektionschef till en av våra enheter inom avdelningen för LSS-bostäder, enhet fem. Enheten kommer att bestå av åtta sektioner där varje sektionschef ansvarar för två eller tre LSS-bostäder. De brukare vi ansvarar för har stödinsatser inom ramen för LSS personkrets ett och två. I våra verksamheter arbetar omsorgspedagoger, stödassistenter, stödpedagoger och vårdbiträden tillsammans med ett starkt brukarfokus som ledstjärna.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänsten

Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrigt

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmäna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. 

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.

Om du sökt tjänster i Malmö stad tidigare så kanske du märker att du till denna tjänst söker på ett nytt sätt. Vi byter rekryteringsystem för att det ska vara enklare för dig att söka våra tjänster. Om du vill återanvända en ansökan du gjort för en tidigare tjänst hos oss kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidgare CV och personliga brev.Det går inte längre att söka detta jobb!