arbetsbeskrivning.

Du har förutom ovanstående kompetenser en gedigen ledarskapserfarenhet från skolans område och är starkt engagerad i skolans pedagogiska uppdrag. Din förmåga att skapa trygghet, arbets- och studiero för elever och medarbetare är viktig, likaså din erfarenhet av att tidigare ha arbetat på en framgångsrik skola som uppnått goda resultat.
Tjänsten innebär lika delar utmaningar och möjlighet att skapa en miljö för lärande och goda resultat.
Det handlar inte bara om ledarstil, utan om ledarens hela arbete. Och det är inte bara ledaren som styr, det finns många saker som påverkar och många personer som vill påverka. Det är som att vara småbarnsförälder, du ska hela tiden svara på anrop.”(Glenn Hultman, Professor i pedagogiskt arbete, institutionen för Utbildningsvetenskap, IUV, Linköpings universitet).ansvarsområde.

Som rektor består ditt uppdrag i att leda, planera och utveckla skolans verksamhet. Du har ett stort förtroende och ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling på Transtensskolan. Vi söker en rektor som är engagerad, arbetar verksamhetsnära och utövar ett resultatinriktat ledarskap med eleven i centrum. 
Till din hjälp har du som rektor en biträdande rektor och en utvecklingsledare per arbetslag. Verksamhetschef förskola/skola är din närmaste chef. Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp där du samverkar med förvaltningens övriga rektorer för skola och förskola.arbetstider.

Heltid


kvalifikationer.

Du har:
• högskoleutbildning och pedagogisk ledarerfarenhet från skolan 
• arbetat med budget, personal- och verksamhetsansvar
• goda kunskaper om skolsystemet, dess styrdokument samt hur dessa omsätts i praktiken  
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, strategisk och beslutsam. Din analytiska förmåga att tolka resultat medför att du har strategier för att utveckla skolan, lärandet och därmed höja elevernas måluppfyllelse. 
Som ledare är du modig, tydlig och närvarande med ett positivt förhållningssätt som tillför energi och arbetsglädje för både medarbetare och elever. Du är en god kommunikatör som har lätt för att skapa och vårda relationer. Du ser nyttan med nätverk och samarbete.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.erfarenhet.

Du har minst 3-5 års erfarenhet av en rektorsroll inom skolan.


ansökan.

Intresseanmälan skickas
senast 2020-03-05 med CV och brev. För mer information: Gabrielle Peteri, senior rekryteringskonsult på 0733 434141, gabrielle.peteri@randstad.se Det går inte längre att söka detta jobb!
tydlig, modig och närvarande rektor till hallsberg

Hallsbergs kommun

Kategori: Lärare / Utbildning
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Barn, Ekonom, Inköp, Kommunikatör, Ledarskapserfarenhet, Rektor, Utvecklingsledare, Verksamhetsansvar, Verksamhetschef