Fristående funktioner, Funktionen för säkerhet

Har du specialistkunskap inom informationssäkerhet? Vid Funktionen för säkerhet, som ansvarar för säkerhetsfrågor vid Migrationsverket, arbetar specialister inom säkerhetsskydd, informationssäkerhet, personsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, fysisk och teknisk säkerhet samt övriga säkerhetsfrågor.

Funktionen för säkerhet befinner sig i en utvecklingsfas och vi söker nu dig som vill bidra till att ytterligare utveckla och expandera vårt arbete med informationssäkerhet. Vi erbjuder ett varierande, stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet till personlig utveckling. Rollen innebär många externa kontakter och har internationella kopplingar. Du kommer att arbeta i en miljö med komplexa hotbilder, IT-miljöer och tekniska system med höga krav på säkerhet och tillgänglighet samt projekt som har stor påverkan på Migrationsverkets verksamhet och vår samverkan med andra myndigheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som informationssäkerhetsexpert kommer du att ingå i funktionsområdet Informationssäkerhet. Din uppgift blir att tillsammans med övriga medarbetare bidra till att på ett strukturerat sätt säkerställa och kontinuerligt vidareutveckla myndighetens arbete med informationssäkerhet. I arbetet ingår ett omfattande internt samarbete, bland annat i tvärfunktionella grupper, liksom extern samverkan med andra myndigheter och organisationer. Du verkar för ökad kunskap och ett ökat informationssäkerhetsmedvetande inom myndigheten.

Du deltar i vidareutvecklingen av styrdokument inom området och utvecklar och tillämpar rutiner för uppföljning och kontroll av informationssäkerheten. Du bidrar till att utveckla metoder för att identifiera skyddsvärden och göra riskanalyser samt att arbeta med generella samt specifika riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet. I rollen ingår även att handlägga informationssäkerhetsincidenter och bistå med omvärldsbevakning inom området. Vidare kommer du även att bidra med dina specialistkunskaper som deltagare i projekt som bedrivs inom och utanför myndigheten.
Det går inte längre att söka detta jobb!
Informationssäkerhetsexpert till Funktionen för Säkerhet

Migrationsverket

Kategori: Marknadsföring / Produkt
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Omvärldsbevakning

Fler jobb från Migrationsverket
Hittade inga jobb