Vill du vara med och göra skillnad i samhället genom att säkerställa korrekt uppbörd och konkurrensneutral handel samt stoppa samhällsfarliga varor som hotar liv, hälsa och miljö? Vill du jobba i en flexibel verksamhet där nytänkande premieras, med högt i tak och nära till besluten? 

Tullverkets Kompetenscenter Analys och underrättelse (KCAU) söker underrättelsehandläggare med kompetens inom internationell handel. På analys- och underrättelseenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö bedrivs strategiskt och operativt underrättelse- och analysarbete. 

Kompetenscenter Analys och underrättelse (KCAU) är avdelningsgemensamt för både effektiv handel och brottsbekämpningen. Kompetenscentret ansvarar för Tullverkets analys- och underrättelseverksamhet, Nationellt Selekteringscenter (NSC) samt Tullverkets Underrättelse och kommunikationscentral (TUK). Avdelningen Effektiv handel ansvarar för att fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas och för att bestämmelserna om in- och utförselrestriktioner följs i det deklarationspliktiga legala flödet. Avdelningen ska också säkerställa att transfereringar sker enligt bestämmelserna om systemet för EU:s egna medel. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Som underrättelsehandläggare på Analys- och underrättelseenheten arbetar du i huvudsak med underrättelseärenden i syfte att producera olika operativa underrättelseprodukter. Du arbetar enligt Tullverkets underrättelsemodell (TUM) och med hjälp av olika verktyg och metoder planerar och ansvarar du för att information inhämtas, bearbetas, analyseras och delges. Du presenterar dina analyser på ett pedagogiskt sätt såväl skriftligen som muntligen. En viktig del i arbetet är att göra informationen tillgänglig och sökbar. Ett annat frekvent arbetsmoment är att visualisera informationen i t.ex. länkscheman, kartor och diagram. 

I den operativa underrättelseverksamheten krävs ofta ett nära samarbete mellan handläggare och andra funktioner inom Tullverket samt med andra myndigheter, såväl svenska som utländska. Mottagare av dina produkter är företrädesvis Tullverkets olika kontrollerande verksamheter; gränskontroll, initialkontroll, tullrevision samt tullkriminalen. Verksamheten är mångfasetterad vilket ställer krav på att du är flexibel och beredd på att utföra såväl rutinartade som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är också i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del av vardagen. 

Som medarbetare i Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt vår värdegrund, helhetssyn-ansvarstagande och nytänkande! 

Exempel på arbetsuppgifter: 

 • Hantera och driva operativa underrättelseärenden till färdig underrättelseprodukt.
 • Registrering, bearbetning, analys och delgivning av underrättelser i Tullverkets systemstöd.
 • Skapa operativa underrättelseprodukter, tex kontrolluppslag, och operativa underrättelserapporter för delgivning till berörda enheter i Tullverket.
 • Föreslå inriktningar för operativa resurser.
 • Sammanställa och kommunicera information i syfte att skapa underlag för prioritering av ärenden.
 • Samarbeta med andra myndigheter och externa aktörer.

Vi söker dig som har:    

 • akademisk examen om minst 120 p eller 180 hp enligt Bolognamodellen, inom ekonomi, samhällsvetenskap, statistik eller juridik
 • minst 1 års för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis erfarenhet av revisionsarbete, handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden eller datadriven analys
 • mycket goda kunskaper inom Officepaketet, särskilt Excel
 • god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
 • svenskt medborgarskap
 • körkort, klass B.

Det är meriterande om du har: 

 • grundläggande utbildning inom analys- eller underrättelsemetodik
 • utbildning inom registerlagstiftning som reglerar personuppgiftshantering
 • utbildning i databaser, analysprogram eller informationssystem
 • utbildning inom redovisning/bokföring, företagsekonomi, databashantering eller statistik
 • erfarenhet från verksamhet som arbetar med utrikeshandel
 • erfarenhet av att arbeta i Ibase eller liknande relationsdatabaser
 • erfarenhet av samverkan med fiskala och brottsbekämpande myndigheter
 • erfarenhet av uppdragsledning/projektledning
 • språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Personliga egenskaper 

 • Du har ett systematiskt arbetssätt.
 • Är en problemlösare.
 • Har god samarbetsförmåga.
 • Är stresstålig och handlingskraftig
 • Arbetar självständigt, är initiativrik och ansvarstagande, litar på din egen förmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!

Övrigt 

Referensnummer: PER 2020-99. 

Placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan en anställning kan komma i fråga kommer du att drogtestas. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.   

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i denna rekrytering. 

För mer information och ansökan 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Annette Dys, 08-405 01 42, Johan Arvidsson Wemmert, 040-661 30 30 och Hanna Olsson, 08-405 02 23. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. 

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040-661 33 21, och för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65. 

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 24:e februari 2020. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.Det går inte längre att söka detta jobb!