ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel och en av Sveriges största kommersiella hyresgäster med den övergripande uppgiften att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. En viktig del av vårt uppdrag är att förhandla fram hyresavtal med marknads- och affärsmässiga villkor vid etablering och förnyelse av ICA-butiker.

Nu söker vi två hyresavtalsförhandlare med erfarenhet av förhandling i samband med projekt att företräda hyresgästen vid nyetablering och förnyelser av butiker.

Arbetsuppgifter

I rollen arbetar du på uppdrag av ICA Sverige med uppgiften att genomföra hyresavtalsförhandling och säkring av lokalleverans i samband med butiksprojekt i inhyrda lägen där ICA Sverige är förstahandshyresgäst. Uppdraget omfattar:

* Genomförande av hyresförhandling med extern fastighetsägare till bästa möjliga marknadsmässiga villkor och säkerställa att rätt produkt erhålls i enlighet med ICA Sveriges etableringsmanualer, layoutritningar och tidplan.

* Leverans av hyreskalkyl till investeringsbeslut för projektet.

* Ansvar för dialog med fastighetsägaren med stöd av teknisk expertis under projektgenom-förandet för att bevaka att hyresgästanpassning sker i överensstämmelse med hyresavtalet.

* Ansvar för överlämning av avtalet vid färdigställt projekt till avtalsansvarig och till hyresgästen.

* Kunddialog, hantering av erforderlig dokumentation och uppföljning av projektets framdrift avseende hyresförhållandet. Rapportering sker till totalprojektledare inom ICA Sverige.

Arbetet sker i nära samarbete med ICAs etableringsavdelning och övriga funktioner inom ICA. Vi lägger stor vikt vid en god kommunikation med projektets intressenter.

Din profil

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning juridik, ekonomi eller teknik (ingenjör) med mycket goda kunskaper inom hyresjuridik. Du har en förståelse för hyresförhandlingens dynamik och verktyg och du har fördjupad kunskap i fastighets- och företagsekonomi. Du är van att leda och styra hyresförhandlingar där villkor kring hyresgästanpassning utgör en stor del av förhandlingen.

Vi fäster stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang. Du är bra på att samarbeta med externa och interna parter och har en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Du trivs med att jobba i en föränderlig miljö med många kontaktytor. Du är förtroendeingivande och agerar med ett service- och affärsmässigt perspektiv. Du är stabil, självständig och strukturerad i ditt arbete. Du är en van administratör som har god ordning på beslut och dokumentation.

Placering

I denna rekrytering söker vi två Hyresavtalsförhandlare Projekt, en med placering i Solna eller Västerås och en med placering i Göteborg (alternativt Malmö). Projekten finns över hela landet och det förekommer resor i tjänsten.

Ansökan

Välkommen med din ansökan! Vi kommer att intervjua löpande.

ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarande.

ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.

Läs mer om ICA Fastigheter på och ICA Gruppen på .

Kontaktperson

Rebecca Westring 010-422 19 25

Sista dag för ansökan

2020-02-29Det går inte längre att söka detta jobb!
Hyresavtalsförhandlare Projekt till ICA Fastigheter

ICA

Kategori: Kundsupport & Service
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

5S, Administratör, Ekonom, Förhandlingar, Hyresförhandlingar, Hyresjuridik, Ingenjör, Juridik, Projektledare