Arriva verkar på den upphandlade marknaden för kollektivtrafik. Bolaget har de senaste åren vunnit ett antal stora affärer vilket i sin tur skapat goda förutsättningar för ytterligare tillväxt. De kommande åren erbjuds många möjligheter att öka vår marknadsandel och vi söker därför en analytiker till vår anbudsavdelning. Arriva letar efter dig som vill få en fantastisk start på karriären. Rollen som Analytiker är för dig som har ett utpräglat analytiskt sinne och som vill, genom fördjupande analyser och utveckling av beräkningsmodeller, bidra till vår tillväxt.


Om tjänsten
En utvecklad kollektivtrafik är en grundförutsättning för ett hållbart resande och trenden är att allt fler väljer att resa kollektivt. Branschen är under stor förändringar där digitalisering och elektrifiering av fordon får allt större fokus.

Du erbjuds

• Tillsammans med andra engagerade medarbetare kan du bidra till att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik för alla resenärer.
• Goda utvecklingsmöjligheter inom Arriva.
• Att arbeta på Arrivas anbudsavdelningen medför att en mycket god kunskap om bussverksamheten såväl som tågverksamheten, vilket i sin tur skapar goda karriärmöjligheter både inom Arriva Sverige eller i någon av de andra 16 länder Arriva verkar inom. Arriva koncernen arbetar även aktivt med anbudsarbete på nya marknader (exempelvis Mellanöstern och Australien). Arbetet drivs i projektform med skarpa deadlines och periodvis med hög intensitet. En erfarenhet som ger dig värdefulla erfarenheter.

Arbetsuppgifter
I rollen som Analytiker arbetar du med varierande analyser kopplade till befintliga affärer och kommande anbud, både vad gäller intäkter och kostnader. Tillsammans med två kollegor har du ansvaret för att utföra detaljerade analyser kopplat till anbudsarbetet. Du inhämtar information, genomför benchmarking och beräknar nyckeltal. Du identifierar möjligheter att finna kostnadseffektiva lösningar och möjlighet att optimera lönsamheten i framtida kontrakt. Du presenterar och förankrar dina analyser i en styrgrupp. Du sammanställer analyser i vår framtagna kalkylmodell som du även utvecklar över tid.

Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med övriga 10 kollegor på Anbudsavdelningen. Du rapporterar till Arrivas Marknadsdirektör.


Det går inte längre att söka detta jobb!
Analytiker till Arriva!

Academic Work

Kategori: Ekonomi & Finans
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Marknadsdirektör, Marketing Coordinator, Marketing Developer, Marketing manager, Marknadsanalytiker, Marknadsansvarig, Marknadschef, Marknadsingenjör, Marknadskommunikatör, Marknadskoordinator