Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten Strategier och uppdrag ansvarar för att utveckla styrmedel och övergripande strategier inom myndighetens ansvarsområde, hantera remisser och i stor utsträckning de regeringsuppdrag myndigheten får. Enheten arbetar även med att följa upp, utvärdera och rapportera utvecklingen mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vi utvecklar i vårt arbete också samverkansformer för dialog med andra myndigheter, näringslivet och övriga aktörer, samt att leda Kemikalieinspektionens involvering i forskningsrelaterade frågor.
Enheten Klassificering och begränsningsförslag arbetar framförallt med att identifiera och prioritera ämnen för riskminskande åtgärder i EU:s Reach-processer och nationellt. Vi tar fram bedömningsunderlag till harmoniserad klassificering och märkning, samt begränsning av särskilt farliga ämnen. Vi stödjer också arbete med att föra in nya testmetoder i det regulatoriska arbetet.

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med kompetenta kollegor som har expertkunskap inom olika områden. Uppgifterna hos oss är utvecklande och varierande.Arbetsuppgifter

Rollen innebär att arbeta som administratör för enheten Strategier och uppdrag (STU) samt även för enheten Klassificering och begränsningsförslag (KOB). Rollen har organisatorisk placering på STU men arbetsmässigt stöttar du båda enheterna.

I arbetsuppgifterna ingår att kunna hjälpa till med administrering och planering av kommunikativa insatser som t.ex. workshops, konferenser, externa möten såsom branschdialoger, toxikologiskt råd, näringslivsråd, rundabordssamtal, kommunnätverk och möten med andra myndigheter liksom möten som sker inom regeringsuppdrag. Vidare ingår också administrativa arbetsuppgifter och stöd till enhetschef i löpande verksamhet t.ex. aktiviteter på enhetsnivå och att kunna hjälpa till med verksamhetsplanering, budget och uppföljning samt administration kring rekryteringar. Hantering och administration av resor för enheternas medarbetare ingår också. Rollen kan även innebära kontakter med departement, andra myndigheter, näringslivet och organisationer.

Arbetet på båda enheterna bedrivs i en relativt hög arbetstakt och med kontinuerliga inslag av förändring och utveckling av arbetssätt bl.a. med hjälp av Lean-metodiken.
Du kommer att vara en av tre administratörer på avdelningen som samarbetar kring vissa arbetsuppgifter och bemannar en gemensam mailbox. Det är en stor spännvidd på arbetsuppgifterna, allt från enklare arbetsuppgifter som att beställa mat och fika till interna och externa möten, vara med och ordna firanden vid exempelvis pensionsavgångar till att vara enhetscheferna behjälpliga med verksamhetsplanering i IT-system, vara delaktig i skrivning av rapporter, remissvar och andra liknande mer kvalificerade uppgifter.Kvalifikationer

Vi söker en administratör till ett vikariat med möjlighet till fast anställning eftersom en av våra kollegor ska vara tjänstledig för att prova nytt arbete.

Du har utbildning inom administration eller motsvarande samt några års arbetslivserfarenhet av administrativa roller. Du har hög IT-mognad och god språklig förmåga och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Du är proaktiv, initiativtagande och serviceinriktad och intresserad av verksamhetens frågor. Du har lätt för att samarbeta med människor och uppskattar personliga kontakter och samtal. Du arbetar strukturerat både vid självständigt arbete och i samverkan i grupp. Ditt arbetssätt präglas av god samarbetsförmåga, flexibilitet, öppenhet, konstruktivitet och ett gott omdöme. Andra egenskaper som värdesätts är förändringsbenägenhet och öppenhet för nya arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningens omfattning

Tillträde: snarast

6 månader eller längre.


Ansökan

Referensnummer: Diarienummer: H20-02874Lön

Lönetyp: månadslön
Individuell lönesättningÖvrigt

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.Generell information

Sista ansökningsdag 2020-02-02 Arbetsplats Stockholms län Kommun Sundbyberg Yrkeskategori Administrativ assistent Anställningsform Tidsbegränsad anställning Omfattning Heltid Antal tjänster 1 Kontaktperson Ing-Marie Olsson Ressner Enhetschef 08-519 41 222
Fackliga företrädare Mattias Carlsson Feng ST representant 08-519 411 87 Anna Lindberg SACO-representant 08-519 412 21
Det går inte längre att söka detta jobb!
Administratör

Kemikalieinspektionen

Kategori: Administration
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Administrativ assistent, Administratör, LEAN