Poolia söker för rekrytering till BayWa r.e. Scandinavia AB en affärsinriktad, erfaren och proaktiv Ekonomichef. Tjänsten är på heltid och är placerad i Malmö. Tjänsten är direkt underställd VD och du kommer att ha en viktig roll i bolagets och kundernas framtida framgång. Vill du vara med och påverka den pågående energiomställningen och arbeta i ett framgångsrikt och växande företag inom förnyelsebar energi? Vill du vara en del av en global börsnoterad koncern med huvudkontor i München? Bolaget i Malmö befinner sig i en expansiv fas med pågående byggnation av vindbruksprojekt överstigande 130 MW och nya projekt som skall initieras och realiserasvarför vi snarast behöver utveckla och förstärka ekonomiavdelningen. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.

Om tjänsten
Du får en nyckelroll i framgången för BayWa r.e. i Norden och Baltikum. Du kommer tillsammans med vår Project Controller och externa redovisningskonsult att såsom Ekonomichef för Finance Department bland annat arbeta med och ansvara för bolagets redovisning, controlling och finansiering, att fungera som ekonomiansvarig för vissa av våra externa kunder, jobba med affärs- och projektanalyser samt jobba med affärsutveckling för projekt som syftar till att skapa nya möjligheter för bolaget och våra kunder och framgångsrik etablering på nya marknader. Du kommer även att ansvara för de administrativa rutinerna inom HR, kvalitet och IT.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du erbjuds en utvecklande och utmanade tjänst i en internationell miljö. Som Ekonomichef för Finance Department ansvarar du bland annat för: • Bokföring, valutahantering, skatteberäkningar, betalningar, räntehantering och försäkringsfrågor • Extern och intern rapportering • Budgets, prognoser, kostnadsuppföljning och kassaflödeanalyser • Utveckla och förbättra rapporteringsstrukturen och rapporter • Finansiell projektstyrning och projektuppföljning/-analys • Intern kontroll av bolaget och dess ingående koncernbolag • Implementering och förbättring av IT-strategi och underhåll • Implementering och förbättring av HR-strategi och administration av HR-rutiner • Projektfinansiering via moderbolaget i Tyskland samt via banker och finansinstitut • Riskhantering för bolaget, ingående koncernbolag såväl som för projekten Den löpande redovisningen är outsourcad. Du kommer att rapportera till VD för Norden och Baltikum.

Vem är du?
Du har en universitetsexamen inriktad mot redovisning, controlling, finansiering eller revision. Vi bedömer att du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet med personalansvar och gärna från energibranschen. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Vi ser det som värdefullt att du har en internationell erfarenhet i en mångkulturell miljö. Du har en gedigen erfarenhet av utvärdering och ledning av interna medarbetare samt externa konsulter och rådgivare inom ett brett spektrum av det ekonomiska sakområdet. Du är en erfaren användare av MS Office, speciellt Excel. Tidigare erfarenhet av SAP är värdefullt. Du har gedigen kunskap om externredovisning, business controlling, rapportering, budgetering och prognoser samt K3/K4 och IFRS. Det är viktigt att du har ledaregenskaper, en god samarbetsförmåga och ett affärsintresse. Det är värdefullt om du har erfarenhet av projektförvärv/-försäljning och intresse av att utveckla affärsmodeller. Du har också ett entreprenörs- och strategiskt tänkande, ett högt engagemang och en stark kundorientering. För att vara framgångsrik som Ekonomichef jobbar du med ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder. Du är noggrann, strukturerad och analytisk. Vidare är du en lagspelare och självgående samt ansvarstagande. Det är viktigt för dig att detaljerna formar helheten som gör verksamheten framgångsrik. PLEASE APPLY IN ENGLISH (CV AND COVER LETTER) VIA POOLIA.SE

Om verksamheten
Oavsett om det handlar om sol eller vind tänker BayWa r.e. nytt kring energi – hur den produceras, lagras och används bäst. Vi är en ledande global utvecklare, tjänsteleverantör, grossist och leverantör av energilösningar. Vi levererar lösningar för förnybar energi världen över och har anslutit över 2,8 GW energi till elnätet samtidigt som vi förvaltar tillgångar på över 7 GW. BayWa r.e. är en ledande leverantör till grossistmarknaden för solenergi. Vi har även en snabbt växande energihandelsverksamhet. Vi är en del av BayWa-koncernen värd 16 miljarder euro. Varje dag arbetar vi aktivt för att hitta nya lösningar, förflytta tekniska gränser och forma framtidens energi. BayWa r.e. Scandinavia AB är det bolag som driver och ansvarar för koncernens projektverksamhet i Norden och Baltikum. Läs mer påDet går inte längre att söka detta jobb!