MUST IHK söker utvecklare till AI-inriktat utvecklingsteam

MUST Informationshanteringskontor (IHK) ansvarar för informationshantering på MUST-gemensam nivå samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka MUSTs flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.

Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder dig unika arbetsuppgifter i en spännande och utvecklande miljö. Hos oss börjar du för att du vill arbeta med frågor som är viktiga och vill bidra till ett starkare försvar av Sverige och värna svenska intressen.

Sökande enhet 

Vi söker dig som är utvecklare och vill arbeta med AI och Deep Learning-lösningar kopplade. Vi håller på att sätta upp ett nytt utvecklingsteam baserat i Stockholm. Teamet kommer att vara fokuserat på att utveckla förmåga till att identifiera komplexa mönster/relationer i väldigt stora datamängder.

Den utmaning som vårt nya utvecklingsteam ställs inför är att:

  1. ta sig an en stor mängd information i olika format och av olika typ och integrera dessa data till en samlat (komplext) datalager
  2. att bygga upp en förmåga till att utvinna insikter ur dessa komplexa data genom att tillämpa Deep Learning.

Teamet kommer behöva arbeta med en bredd av tekniker för att nå målen, vilket sannolikt kommer att inkludera verktyg som Java, Python, Spark, Elasticsearch, graph-databaser och Tensorflow/Keras.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en passion för programmering och som får en kick av att arbeta med teknik som gör det möjligt att skapa helt nya (datadrivna) lösningar. Du har en bred erfarenhet av olika verktyg, men är inte främmande för att snabbt sätta dig in i nya verktyg i de fall det krävs för att lösa den uppgifts som du arbetar med.

Du har en högskoleutbildning med inriktning mot Computer Science, Machine Learning, Data Science, Teknisk fysik eller liknande alternativt likvärdiga kunskaper erhållna genom erfarenhet. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av utveckling med en profil mot AI med datadrivna tjänster, arkitektur och plattformar. Det är en fördel om du har arbetat som utvecklare i en miljö där du har samverkat med dataanalytiker/data scientists.

För att kunna lösa uppgiften är det viktigt att du även har god förmåga att arbeta i team och att du tillsammans med andra kan strukturera och lösa uppgifter utifrån gemensamma mål och ra

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2020-01-06. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

För mer information:

-------------------------------------------------------- Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Det går inte längre att söka detta jobb!
MUST IHK Utvecklare AI-inriktat utvecklingsteam

Försvarsmakten

Kategori: Data / IT
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Arkitekt, Computer science, Ekonom, Försvarsmakten, HR-specialist, JAVA, Matematik, Matematiker, Programmer, Programmering

Fler jobb från Försvarsmakten
Hittade inga jobb