MUST IHK söker Data Scientist till AI-inriktat utvecklingsteam

MUST Informationshanteringskontor (IHK) ansvarar för informationshantering på MUST-gemensam nivå samt planering, utveckling och vidmakthållande av IT-system. Kontoret arbetar för att stärka MUSTs flexibilitet och förmåga att svara upp mot verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem.

Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till Sveriges säkerhet? Vi erbjuder dig unika arbetsuppgifter i en spännande och utvecklande miljö. Hos oss börjar du för att du vill arbeta med frågor som är viktiga och vill bidra till ett starkare försvar av Sverige och värna svenska intressen.

Sökande enhet
Vi söker en Data Scientist som vill arbeta med AI och specifikt med Deep Learning-lösningar. Vi håller på att sätta upp ett nytt utvecklingsteam baserat i Stockholm. Teamet kommer att vara fokuserat på att utveckla förmåga till att identifiera komplexa mönster/relationer i väldigt stora datamängder.

Den utmaning som vårt nya utvecklingsteam ställs inför är att:

1) ta sig an en stor mängd information i olika format och av olika typ och integrera dessa data till ett samlat (komplext) datalager.
2) att bygga upp en förmåga att utvinna insikter ur dessa komplexa data genom att tillämpa Deep Learning.

Teamet kommer behöva arbeta med en bredd av tekniker för att nå målen, vilket sannolikt kommer att inkludera verktyg som Java, Python, Spark, Elasticsearch, graph-databaser och Tensorflow/Keras.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har en passion för att utvinna insikter ur data och som får en kick av att arbeta med teknik som gör det möjligt att skapa helt nya (datadrivna) lösningar. Du har en bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av data/dataformat och har djup förståelse för vilka praktiska konsekvenser det innebär att modellera verkligheten i data på olika sätt.

För att kunna lösa uppgiften är det viktigt att du även har god förmåga att arbeta i team och att du tillsammans med andra strukturera och lösa uppgifter utifrån gemensamma mål och ramar. 

Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av datadriven analys och datamodellering samt att du antingen har en tydlig profil mot antingen AI med datadrivna tjänster, arkitektur och plattformar eller att du har djup kunskap beträffande olika typer av SQL och NoSQL databaser.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2020-01-06. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

För mer information om tjänsten:
Data scientist

-------------------------------------------------------- Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Det går inte längre att söka detta jobb!
MUST IHK Data Scientist

Försvarsmakten

Kategori: Ekonomi & Finans
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Arkitekt, Ekonom, Försvarsmakten, HR-specialist, JAVA, Matematik, Matematiker, Python, Säljare, SQL

Fler jobb från Försvarsmakten
Hittade inga jobb