Om enheten
Försvarshälsan Malmen är Helikopterflottiljens oberoende expertresurs för arbete med hälsofrämjande insatser, arbetsmiljöfrågor, lagstadgade undersökningar, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinska bedömningar, hälso- och sjukvård för rekryter/elever samt sjukvårdsberedskap vid övningar. I syfte att skapa en attraktiv arbetsplats ligger Försvarshälsans fokus på att främja hälsa och förebygga ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Enheten har idag elva medarbetare i inom yrkesgrupperna företagsläkare, flygläkare, företagssköterska, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut/ergonom, medicinsk sekreterare, arbetsmiljöingenjör samt hälsopedagog.

Försvarshälsan Malmen arbetar mot hela Linköpings Garnison med ca 1 200 personer. Flottiljen har även verksamhet i Ronneby och Luleå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för att leda, samordna, utveckla och följa upp verksamheten, där uppföljning och inrapportering av händelser inom verksamhetsområdet sker på regelbunden basis.

Följa utvecklingen inom Försvarsmedicin och inom företagshälsovård.

Tillsammans med Försvarshälsans medarbetare och kunder driva olika förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Ekonomi och personalansvar, där stor vikt läggs på medarbetarskap och förståelsen för enhetens uppgifter i förhållande till Försvarsmakten. Även medverka i flottiljens årliga löneröversynsprocess.

Planera och leda olika mötesforum inom enheten, samt genomföra regelbundna medarbetarsamtal och uppföljningssamtal.

Kvalifikationer
• Högskoleexamen från vårdinriktad utbilning motsvarande minst 120/180 hp.
• Minst 5 års yrkeserfarenhet varav några års erfarenhet som personalansvarig chef.
• Erfarenhet av arbete inom företagshälsovård.
• Dokumenterad kunskap inom hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och organisationsutveckling.
• Körkort lägst B.

Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom företagshälsovård med inriktning mot Försvarsmakten.
• Organisationskännedom och/eller erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten.
• Kunskaper inom olika Försvarsmaktssystem, såsom SAP, VIDAR och EMILIA.
• Erfarenhet av att hålla utbildning.
• Dokumenterat goda kunskaper i engelska.
• Språkkunskaper utöver engelska.

Personliga egenskaper
Du trivs och känner dig trygg i rollen som ledare och chef och skapar goda förutsättningar för ett bra teamarbete. Du är strukturerad och ansvarsfull som person och har förmåga att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt.

Du är kundorienterad och har lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier och är van att använda dialogen som verktyg. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och kan motivera olika ställningstaganden samtidigt som du är bekväm i att fatta beslut och även verkställa dessa. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på).

Övrigt
Arbetstid 40 timmar/vecka. Arbete på kvällar och helger förekommer.
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträdesdatum så snart som möjligt eller enligt ök.
Arbetsort: Linköping.
Tjänstgöring på annan ort kan förekomma. 

För upplysningar om befattningen kontakta:
Stabschef Per Skantz, tfn 013-28 39 03.

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Marina Anderzon, tfn 013-28 37 04. 

Fackliga företrädare:
Anneli Helmersson, SACO,
Mats Häggström, OFR/O,
Caroline Nilsson, OFR/S,
Urban Hellqvist, SEKO,
Samtliga nås via växeln 013-28 39 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-06. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Sökord
Chef, vård, sjukvård.

-------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Det går inte längre att söka detta jobb!
Chef till Försvarshälsan

Försvarsmakten

Kategori: Sjukvård & Hälsa
Plats: Östergötland
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Arbetsmiljöfrågor, BSc, Ekonom, Företagsläkare, Försvarsmakten, HR-generalist, Ingenjör, Inköp, Läkare, Miljöingenjör

Fler jobb från Försvarsmakten
Hittade inga jobb