I denna vackra naturmiljö finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete i en nytänkande och växande kommun med nybyggt kulturhus med avgiftsfri kulturskola, god ekonomi och med värdeorden: Kompetens, Förtroende, Engagemang och Tydlighet. Varmt välkommen med din intresseanmälan.

Om tjänsten
Uppdraget Då vår nuvarande sektorchef kommer att gå i pension söker vi nu hans efterträdare som sektorchef för kultur och fritid. I uppdraget ingår att leda och driva följande ansvarsområden: • Integrerat folk- och skolbibliotek • Kulturskola • Kulturverksamhet, kulturhus och allmänkultur • Idrotts-, motions, och friluftsverksamhet • Kulturmiljö • Föreningsliv och fritidsverksamhet • Turism • Budget/skuld/konsumentupplysning • Marknadsföring och utveckling av Skinnskattebergs fantastiska kultur, miljö, natur och friluftsliv Du leder en sektor på 20 personer med ansvar för personal, budget och verksamhet. Till din hjälp finns arbetsledare som rapporterar till dig. Du kommer även att vara föredragande till politiken. Du rapporterar till kommunchefen och ingår i kommunchefens ledningsgrupp. Som medlem i ledningsgruppen förväntas du att tillsammans med övriga ta ett ansvar för kommunövergripande frågor.

Vem är du?
Vi söker dig med för uppdraget lämplig utbildning samt god erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har chefserfarenhet från offentlig sektor. Vi vill att du är trygg i din ledarroll genom att vara synlig och utgöra stöd till dina arbetsledare ute i verksamheten då detta är en viktig del i uppdraget. Vi ser det även som meriterande med erfarenheter från kulturverksamhet , fritidsverksamhet och föreningsliv. Har du erfarenhet av att arbeta direkt med förtroendevalda, till exempel som föredragande samt erfarenhet av att bereda och utreda frågor inom kompetensområdet, ses även detta som meriterande. Som person är du trygg i dig själv, tydlig, beslutsför och kommunikativ med en god pedagogisk förmåga. Du har även god leveransförmåga. Du ser kommunförvaltningen i ett helhetsperspektiv och drivs av en vilja att utveckla och åstadkomma resultat. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att passa in i organisationen. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete. Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsten innebär placering i säkerhetsklass. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Välkommen med din intresseanmälan!

Om verksamheten
Skinnskattebergs kommun Skinnskatteberg är en kommun präglad av Kompetens, Förtroende, Engagemang och Tydlighet. Vi är en småskalig kommun med korta beslutsvägar, där närhet ger helhet.Skinnskattebergs kommun har ca 400 medarbetare som tillsammans vill skapa bästa möjliga förhållanden för nästan 4 500 invånare, våra företag och för alla besökare. Vår historia är lång och går från att vara ett centrum för gruv- och järnhantering till rika tillgångar på malm och skog. De rika tillgångarna ledde till att en mängd bruk skapades på orten och Skinnskatteberg kom att bli ett av de yngsta bruken. Vår natur är vår historia och rikedom som vi är stolta över och har präglat den kommun vi är idag. 'Våra värderingar: Det är viktigt för oss att du som anställd har de rätta förutsättningarna för att klara ditt uppdrag, och ha möjlighet till regelbunden kompetensutveckling. Kompetens behövs för att vi ska klara våra erksamhetsmål och leverera den bästa servicen till våra kunder. Det är även betydelsefullt för oss att vi trivs på arbetet och kan skapa det engagemang och den yrkesstolthet som gör oss motiverade. Det gör vi genom att varje individ får möjlighet att påverka och vara delaktig i utvecklingen av sitt arbete. Vi vill att alla medarbetare ska känna att det finns ett förtroende för dem i deras uppdrag och att det finns en acceptans för varandras olikheter. Ett tydligt ledarskap som baseras på tillit, förutsägbarhet, transparens och delaktighet blir avgörande för att skapa den organisation vi vill ha och som handlar om Kompetens, Förtroende, Engagemang och Tydlighet.'


Intresseanmälan Varmt välkommen med din intresseanmälan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som lämnar in en intresseanmälan, ber vi dig göra detta via poolia.se. Vi kan tyvärr inte hantera intresseanmälningar inskickade via e-post eller i pappersformat.Det går inte längre att söka detta jobb!