Tullverkets brottsbekämpning har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopningspreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. 

Tullkriminalenheten vid KC Gränsskydd Stockholm har ett primärt geografisk ansvarsområde som omfattar Örebro, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Stockholms, Gotlands och Östergötlands län. Vid behov deltar enheten i operativa insatser över hela landet. 

Verksamhetsinriktningen är att bekämpa tullrelaterad brottslighet såsom smuggling, ekobrott och miljöbrott där insatser mot storskalig och/eller organiserad brottslighet prioriteras. Verksamheten bedrivs inom ramen för utredning av brott eller genom åtgärder som ska leda till utredning av brott. Syftet är att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslig verksamhet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter. 

Din arbetsplats blir på tullkriminalenheten i Stockholm och Arlanda. Din närmaste chef blir chef tullkriminalenheten. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Chef samt biträdande chef för Tullåklagarsektionen ansvarar tillsammans för tullåklagarverksamheten inom KC Gränsskydd Stockholm. Inom sektionen arbetar ca 20 medarbetare. I arbetet ingår att leda och fördela arbetet inom sektionen. Sektionschefen har såväl verksamhets- som personalansvar. Chefsansvaret omfattar bland annat förundersökning och Tullåklagarverksamhet, hantering av ärenden och beslagshantering. Chefsansvaret avseende personalområdet innefattar bl.a. personaladministrativa uppgifter, utvecklingssamtal med tillhörande kompetensutvecklingsplaner, lönesättning, personalhantering, arbetsmiljöfrågor och APT-möten. Chefen för tullåklagarsektionen kan även förordnas som förundersökningsledare och processförare i domstol i vissa fall. 

Vi söker dig som har:    

 • grundläggande utbildning inom brottsbekämpande myndighet
 • god erfarenhet av arbete inom brottsbekämpande verksamhet
 • god förmåga att kommunicera i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
 • datorvana och självständigt kunna använda grundläggande datorprogram i Officepaketet för att t ex kunna rapportera, dokumentera och presentera
 • körkort, lägst klass B.

Det är meriterande om du har:

 • ledarskapsutbildning
 • akademisk eller eftergymnasial utbildning inom t ex ekonomi, beteendevetenskap samhällsvetenskap, kriminologi eller juridik
 • förundersökningsutbildning
 • förvaltningsrätt
 • erfarenhet av arbete inom förundersökningsverksamhet
 • erfarenhet av arbete inom beslagshantering
 • chefs- eller ledarerfarenhet
 • erfarenhet av driftsledning
 • erfarenheter av juridiskt arbete.

Personliga egenskaper 

Vi söker dig som kan leda och motivera gruppen och dess medlemmar med det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du kan skapa engagemang, delaktighet och få gruppen och dess medlemmar att utvecklas. Du kan samarbeta på alla nivåer, både intern och externt samt tar egna initiativ, har förmågan att arbeta självständigt samt leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål. Du har förmågan att arbeta strukturerat, är noggrann och kvalitetsmedveten. 

Vidare har du förmågan att kunna anpassa verksamheten och arbetet till nya krav, kan uppträda som en god representant för Tullverket såväl internt som externt. Du har förmåga att kunna fokusera på rätt saker, kan i stressiga situationer kunna fatta rätt beslut och kan se möjliga lösningar när problem dyker upp och vara öppen för nya metoder som krävs i verksamheten. Du kan motivera och driva arbetet i gruppen enligt Tullverkets värdegrund - Nytänkande, ansvarstagande och helhetssyn. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! 

Övrigt 

Referensnummer: PER 2019-887. 

Placeringsort: Tullåklagarsektionen finns representerad på Arlanda och Stockholm. Val av stationeringsort för sektionschefen fattas i samråd med Tullkriminalchefen, men sektionschefen förväntas ändå att närvara del av sin arbetstid på båda orterna. 

Inrikes resor kan förekomma. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning fattas kommer du att få genomgå drogtest. Tullverket kommer också att begära ett utdrag från Polisens brotts- och belastningsregister. 

Sökanden aktuella för tjänsten kommer att genomgå chefstest hos rekryteringsmyndigheten. 

För mer information och ansökan 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Lina Andersson, tel. 08-456 58 59 och Christian Hällkvist, tel. 08-456 58 55. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. 

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Gerhard Otterstadh, tel. 08-456 50 86, info.tullkust@tullverket.se och för Saco-S, Lena Edehag, tel. 08-456 58 68, saco@tullverket.se.

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 15:e december 2019. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedanDet går inte längre att söka detta jobb!