Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1500 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att få ungdomar och vuxna att bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande. Vi tror på digitalisering som ett verktyg för att förbättra våra verksamheter och har som mål att bli Malmö stads första helt digitaliserade förvaltning. Vi ger kraft att växa.

Inom Gymnasial Vuxenutbildning arbetar vi med teoretiska kurser på samma utbildningsnivå som inom den treåriga gymnasieskolan, men för vuxna elever. Vi erbjuder klassrumskurser, där lärarledd undervisning är dominerande. Vi erbjuder även distanskurser, där undervisningen sker via en digital lärplattform. I båda former används digitala verktyg. Utbildningen anpassas efter individens livssituation och kan därför läsas på heltid, deltid och kombineras med annan sysselsättning. Med bakgrund av detta erbjuds våra kurser i olika former: dagtid, kvällstid, distans och som sommarkurs. Hoppas att du vill vara en del av oss!

Vi erbjuder en plats i ett professionellt och engagerat lärarteam med fokus på vuxnas lärande och det livslånga lärandet.


Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget för förstelärarna är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på Komvux Malmö utifrån aktuell forskning. I ditt uppdrag som förstelärare kommer du ha särskilt ansvar för utveckling av undervisningen inom grundläggande utbildningar, Komvux Malmö samt för det systematiska kvalitetsarbetet. Med dina kunskaper bidrar du till processer som stärker utbildningskedjan inom Komvux.

I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare och annan personal, i detta ingår även handledning av dina kollegor. Ett utmanande, meningsfullt och roligt uppdrag!


Kvalifikationer

För att vara aktuell för tjänsten ska du vara legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundläggande svenska som andraspråk och/eller engelska. Du har minst fyra års dokumenterat väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet samt har visat särskilt god förmåga att utveckla undervisningen och elevernas studieresultat.

Det är en fördel om du har erfarenhet av att undervisa vuxna. Likaså är det en fördel om du har erfarenhet av handledning av kollegor och erfarenheter av att driva förbättringsprocesser eller projekt. Övriga kompetenser som är relevanta för tjänsten är formativ och summativ bedömningskompetens, digital kompetens samt kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.

För att lyckas med uppdraget som förstelärare förväntar vi oss att du har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i skolforskning och du undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är viktigt att du ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. Du tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande samt skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och kontaktpersoner.

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning för denna tjänst.

Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Snarast möjligt

Antal platser: 3

Ansökan
Ansök senast: 2019-12-15

Referensnummer: 170 Förstelärare Komvux grund

Kontaktpersoner

Övrigt

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.Det går inte längre att söka detta jobb!