KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.


Om tjänsten
Det gemensamma verksamhetsstödets (GVS) uppgift är att stötta universitetets kärnverksamhet utbildning och forskning. Det gör vi genom att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer. Samtidigt är vi inom verksamhetsstödet policyskapande och samordnande. Vi ansvarar även för att utföra kvalitetskontroller, uppföljningar och utvärderingar som utvecklar verksamheten.

Som ansvarig för sociala medier kommer du att tillhöra avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan som består av cirka 50 medarbetare fördelade på tre grupper; varumärke, kommunikationsstöd och näringslivssamverkan. Du kommer att tillhöra gruppen varumärke och ansvara för KTH:s kommunikation i sociala kanaler. Arbetet sker i nära samarbete med gruppens cirka 15 medarbetare samt andra kollegor inom och utom KTH:s organisation.

Arbetsuppgifter

• Ansvar för det strategiska och operativa arbetet med KTH:s kommunikation i sociala kanaler (exempelvis Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram och Youtube)
• Planera och producera innehåll i nära samarbete med andra innehållsproducenter inom organisationen
• Fungera som ett vägledande, rådgivande och kvalitetssäkrande stöd mot organisationen
• Löpande mäta och följa upp resultat av insatser samt bedriva ett analysarbete av detta för att vidareutveckla verksamhetsområdet

I rollen kommer du få möjlighet att driva utvecklingen av kommunikationen i sociala kanaler för ett av Europas ledande tekniska universitet. Rollen erbjuder ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter allt ifrån att producera egna inlägg och större kampanjer till att coacha medarbetare i arbetet med sociala kanaler.

KTH erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, stor frihet under eget ansvar och värnar om sina medarbetare. Du som medarbetare erbjuds en trygg anställning med goda personalförmåner, möjligheten till flexibla arbetstider och mycket mer som du kan läsa om här.


Det går inte längre att söka detta jobb!
Ansvarig för sociala medier till KTH

Academic Work

Kategori: Sjukvård & Hälsa
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Arkitekt, Ekonom, Forskare, Industriell ekonomi, Kvalitetskontroller, Samordnande