Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!

Skolan som startades 2012 är belägen i Bunkeflostrand, är en F-6 skolan med ca 800 elever och utgör 'skolan mitt i byn'. Fokus är på att skapa en god lärmiljö för både barn och vuxna.
Sundsbroskolans mål har fokus på en god studiemiljö och språkutveckling. Elevernas måluppfyllelse är hög. Alla elever från åk 3 är väl förtrogna med att använda sig av chromebook i skolarbetet. Elevernas dokumentation och utvärdering är digitala på mellanstadiet.

Skolans åtagandemål med IKT och undervisningens kvalité är fokus på konferenserna. Behörigheten bland lärarna är god och måluppfyllelsen är hög. Vi arbetar språkutvecklande och använder oss av bland annat kollegahandledning och kollegialt lärande. Tillsammans arbetar vi för att skapa rutiner och skapa en stimulerande skolkultur.


Arbetsuppgifter

Som specialpedagog arbetar du med kartläggning, handledning och observationer av både enskilda elever och grupper. Du arbetar för utveckling av lärmiljöer och genomför pedagogiska utredningar, utformar anpassningar och åtgärdsprogram, alternativt stöttar pedagoger i delar av detta. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt och arbetar aktivt för att påverka och stimulera eleverna för att stärka dem i deras arbete mot en ökad måluppfyllelse. Du är ett stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd och medverkar vid verksamhets- och metodutveckling. Du ingår i elevhälsoteamet och arbetar i nära kontakt skolledningen. Du har ett salutogent förhållningssätt och arbetar för att alla elever ska vara trygga och ha möjlighet att nå målen för ämnena.

Skolans EHT består av skolsköterskor, kurator, specialpedagog, speciallärare, logoped och skolpsykolog. Tillsammans med skolans förstelärare arbetar vi för varje elevs bästa skola. Att skapa en gemensam dokumentation genom litteraturstudier och fördjupade diskussioner har berikat.

EHTs arbete har lett till att skapa ett årshjul finns för speciallärare och specialpedagog. Vårt ledarskap är långsiktigt och EHTs arbete är ständigt under utveckling.


Kvalifikationer

Du är legitimerad grundskollärare och har specialpedagogexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som specialpedagog/ speciallärare och är bekväm i att förstärka arbetet med språk.

• Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet.
• Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov.
• Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande.
• Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
• Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT i din undervisning.
• Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan!


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde: 20200107 eller enl. ök.

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2019-11-20

Referensnummer: A913804

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.Ansök till Specialpedagog till Sundsbroskolan


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.