Vill du göra avtryck för eftervärlden? Som projektingenjör erbjuds du stor variation och bredd i arbetet där det gäller att tänka övergripande och se helheten i det du gör. Du kommer att bli en del av Ostlänken, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och en del av en helt ny generation järnväg!


Om tjänsten
Projekt Ostlänken planeras bli en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Som projektingenjör kommer du att tillhöra ett team om cirka sju personer där din huvudsakliga sysselsättning är att biträda projektledarna i projekten. Projekten är i ett tidigt skede med leveranser, systemhandling och järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

För Trafikverket är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av värderingarna: pålitliga, engagerade och modiga. Tillsammans jobbar ni mot visionen: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Som konsult på Trafikverket startar du samband med din anställning också ett unikt utbildningsprogram som Academic Work tagit fram i samråd med Trafikverket. Du kommer varva ditt arbete på Trafikverket med ett skräddarsytt kompetenspaket.

Du erbjuds

• Utbildningspaket innehållande exempelvis, självledarskap, projektledning och entreprenadjuridik
• Löpande coachning
• Tillsvidareanställning hos Academic Work som inleds med 6 månaders provanställning

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

Arbetsuppgifter
Som junior projektingenjör arbetar du som stöd till projektledare, delprojektledare och specialister. Du kommer att arbeta med administration, uppföljning, ekonomi, planering och riskhantering genom att tillämpa relevanta system och verktyg. Rollen ställer stora krav på förmågan att kommunicera och samverka med enskilda individer och grupper. Du stödjer projektet i interna och externa kontakter exempelvis leverantörer, kommuner, allmänhet och andra intressenter.

• Biträda projektledaren i alla förekommande projektledaruppgifter så att de genomförs och dokumenteras.
• Biträda projektledaren med projektuppföljning avseende tid, kostnad, risker, reserver, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
• Medverka vid interna och externa möten där du bland annat kommer att förbereda presentationsmaterial, föra anteckningar och sköta underrättelsehantering.
• Säkerställa projektens fakturaflöden, stödja projektledaren i ekonomiuppföljning samt övrig administration.Det går inte längre att söka detta jobb!
Projektingenjör till Ostlänken i Linköping

Academic Work

Kategori: Teknik
Plats: Östergötland
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ekonom, Entreprenadjuridik, Ingenjör, Inköp, Juridik, Projektledare, Riskhantering