Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!

Toftanässkolan – från idé till verklighet På skolan ska all verksamhet präglas av en stark inre övertygelse som bygger på skolans vision. Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans. Elevens lärande ska stå i centrum och därför måste vi utveckla våra förmågor att utveckla ett djupt livslångt lärande, vilket innebär ständig förbättring, inte minst eftersom det är en oviss framtid som vi utbildar våra elever för.
Skolan har en uttalad inriktning mot högt och starkt medledarskap, vilket innebär att man ges förutsättningar samt förutsätts ha förmågor och attityd för att utöva sitt ledarskap oavsett yrkesroll.
I uppdraget kan det ingå att handleda lärarstudenter och ett mentorskap för kollegor.
Eftersom skolan är i en uppstartsfas kommer vi att behöva rekrytera lärare i flera omgångar, de närmaste åren, och nu söker vi en medarbetare som är behörig att undervisa i Ma och Sv/SvA , som tillsammans med sina fantastiska kollegor har möjlighet att sätta sin prägel på vår mellanstadieverksamhet.
Viktigt är att du vet vilka dina drivkrafter är.


Arbetsuppgifter

I grundskollärarens uppdrag ingår planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Grundskolläraren utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Grundskolläraren bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
Grundskolläraren samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. I uppdraget kan ingå mentorskap och handledning av studenter.

Grundskolläraren kan utifrån sin behörighet tjänstgöra i samtliga stadier och verksamheter inom grundskoleförvaltningen.Kvalifikationer

Legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurserna F-3/4-6/7-9 med behörighet för undervisning i efterfrågat ämne för aktuell tjänst. Erfarenhet av arbete som lärare är meriterande.

God insikt och kunskap i skolans styrdokument är ett krav och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har också god didaktisk och pedagogisk förmåga och Kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning.

God vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg är ett krav.

Våra ledstjärnor är
- Medledarskap
- Lärande
- Lösningsfokus
- Elevens utveckling i centrum
Och dessa måste du vara beredd att utmana dig själv för att leva upp till.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 2020-01-01

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2019-09-27

Referensnummer: A901964

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.Det går inte längre att söka detta jobb!