Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!

Sege park är en av Malmös kommungemensamma Särskilda Undervisningsgrupper. På Sege park har vi tre undervisningsgrupper, Norr med elever åk 4-6, Väster och Öster med elever från åk 6-9.

Sege parks särskilda undervisningsgrupp är en skola i ett mindre format. Vi följer läroplan och styrdokument, precis som på alla andra grundskolor i Malmö stad. Eleverna erbjuds undervisning i samtliga skolämnen. Den stora skillnaden mellan vår skola och andra skolor är att vi är fler vuxna, har mindre antal elever i våra elevgrupper och större möjligheter till individuellt anpassad lärmiljö.

På Sege park får 34 elever undervisning i grupperna Öster, Väster och Norr. Målet är att eleven ska återgå till ordinarie grupp på hemskolan baserat på studieresultat och personlig utveckling.


Arbetsuppgifter

Som kurator i vår verksamhet kommer du att jobba nära mentorer och övrig personal i det dagliga arbetet med och kring våra elever.

Alla våra elever är på olika sätt i behov av särskilt stöd ur ett pedagogiskt och/eller socialt och psykosocialt perspektiv. Arbetet hos oss innebär att arbeta med elever som har ett utåtagerande och normbrytande beteende och som har ett stort behov av stöd i sin sociala utveckling, både som individer och i grupp.
Många utav våra elever har låg motivation till skolarbetet och med det hög frånvaro och vi behöver hitta vägar att öka deras skolnärvaro och motivation.

Du deltar i våra regelbundna elevgenomgångar för att följa elevernas utveckling. Du tar ett särskilt ansvar för de kontakter som behövs tas med socialtjänsten och andra stödresurser runt eleverna.
Det är också viktigt att hålla kontakt med elevernas hemskolor och elevhälsan där, för att målet är alltid att våra elever ska kunna gå tillbaka till sin ordinarie skola.
Du ska också erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till övrig personal, utifrån ett socialt perspektiv.
I ditt arbete kommer du att genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar.

Vi utgår ifrån tanken att elever gör rätt om de kan och vi ser helst att du har erfarenhet att arbeta med CPS då vi behöver hjälpa våra elever att utveckla de färdigheter och strategier som behövs för att hantera olika situationer.


Kvalifikationer

Du som söker har en socionomexamen motsvarande 210 högskolepoäng samt minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Det är mycket meriterande om du har CPS-certifiering, om du är utbildad i Motiverande samtal (MI) och om du är flerspråkig.

Du har en god insikt i skolans mål och styrdokument, praxis och riktlinjer inom området, samt har en kunskap om andra förvaltningar såsom till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP).


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Varaktighet: Tillsvidare

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2019-09-27

Referensnummer: A902032

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.Det går inte längre att söka detta jobb!