Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på

Som förste förskollärare kommer du, tillsammans med ledningsgruppen, att leda utvecklingen i det pedagogiska arbetet inom ett förskoleområdet som består av sex förskolor på Limhamnsområdet. Dessa förskolor är; Brodda förskola, Flodillerns förskola, Djupadals förskola, Grönalunds förskola, Knäbäcks förskola och Sannaparkens förskola. Du kommer i huvudsak att arbeta mot två av områdets förskolor.

Fokus i arbetet just nu är vårt gemensamma utvecklingsområde projekterande och utforskade arbetssätt samt alla barn rätt till stöd. Genom dessa två fokusinriktningar och genom vårt utforskande och inlyssnande förhållningssätt, kommer vi att få syn på såväl barnens som våra egna styrkor. Barnens tankar, intressen och förkunskaper kommer att vara vägvisande i vår utbildningens utformande. Under detta verksamhetsåret arbetar vi medvetet med ögonblicksforskning under ledning av Elizabeth Florez, genus och utvecklingspedagog i Pedagog Malmö (PI). I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi med Slingan som fr.o.m. denna höst har fått ett nytt utformande.

Ledningsgruppen, under ledning av rektor Lena Klapp, består av tre förste förskollärare och tre biträdande förskolechefer. Detta är en flexibel ledningsgrupp som organiserar sig utifrån verksamheternas behov. I rollen som förste förskollärare utövar du ledarskap och är en viktig medspelare. Ledningsgruppens arbete präglas av glädje, engagemang och generositet.

Detta är vår verksamhetsidé: ”Barn i tiden”.
Barnen är vår tids världsmedborgare. Varje barn ska tro på sin egen förmåga, ska våga stå upp för sig själva och andra och visa medmänsklighet. Genom ett projekterade arbetssätt där vi tillsammans utforskar, ifrågasätter och reflekterar möjliggör vi för varje barns innovativa tänkande. Varje barn har rätt att lyckas!


Arbetsuppgifter

Som förste förskollärare kommer du vara en nyckelperson i ledningen av våra förskolor. Du kommer tillsammans med rektor, biträdande förskolechefer och övriga förste förskollärare ingå i ledningsgruppen i ditt förskoleområde. Fokus i ditt uppdrag är att leda det kollegiala lärandet samt verka för att undervisningen utformas enligt läroplanen. Förste förskollärare ska se till att den pedagogiska verksamheten utgår från och utvecklas med fokus på att stimulera barns lust, nyfikenhet och inflytande. Detta genom att planera, genomföra, utvärdera och analysera den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslagen. Genom att handleda, ge feedback och sprida dina kunskaper och erfarenheter är du en god förebild bland dina kollegor.

Förste förskolläraren ska arbeta i barngrupp fyra dagar per vecka, motsvarande 60% av sin arbetstid. Under denna tid är förskolläraren ett stöd i vardagen för medarbetarna i deras professionella uppdrag. Övrig tid disponeras för att säkerställa helheten i uppdraget utifrån den planering som är överenskommen med förskolechefen.

Ett urval av arbetsuppgifter som förste förskollärare har:

• Verka för att undervisningen sker enligt läroplanen.
• Att vara en god förebild i det praktiska och pedagogiska görandet i vardagen.
• Bistå rektor i det praktiska genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet.
• Leda reflektioner kring den pedagogiska verksamhetens innehåll.
• Agera mentor eller stöd till mentorer till nyutexaminerade.
• Vara uppdaterad kring aktuell forskning.


Kvalifikationer

• Legitimerad förskollärare.
• Ett antal års erfarenhet från arbete i förskoleverksamhet.
• Dokumenterad ledarerfarenhet.
• Trygg i din professionella roll.
• Påbyggnadsutbildning eller fortbildning inom t.ex. handledning, specialpedagogik eller likvärdigt är meriterande.
• Erfarenhet från att leda lärandeprocesser.
• Vara väl förtrogen med läroplanen.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket.

För att lyckas i rollen har du en förmåga att se helheten inom din verksamhet. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. Att våga utmana, arbeta lösningsfokuserat samt ha en förmåga att entusiasmera dina medarbetare tror vi också är viktiga egenskaper i arbetet som förste förskollärare. Att skapa tillitsfulla relationer är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Som ledare i Lenas team får du gärna ha tidigare erfarenhet av att leda medarbetare. Du behöver också mod, tålamod och uthållighet för att driva förändringsarbete, och detta ser du som positiva utmaningar. Du har en vilja och förmåga att engagera medarbetare för att hitta nya vägar i syfte att få undervisningen att utvecklas i positiv riktning. Du inbjuder medarbetarna till dialog och inflytande. Som medlem i ledningsgruppen är det viktigt att du alltid se till barnens bästa och detta avspeglar sig också i ditt ledarskap.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Varaktighet: 6 månader eller längre

Tillträde: Tillträde 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.Föräldravikariat under minst ett år.

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2019-09-29

Referensnummer: 172-3185

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare
  • Solweig Sigvardsson
  • Lärarförbundet
  • 040-34 30 25

Övrigt

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit på tel 0771693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg Belastningsregistret.Det går inte längre att söka detta jobb!