Klareringsverksamheten är ur ett resursperspektiv det största kompetenscentret (KC) inom Effektiv handel med verksamhet på 12 orter, totalt ingår ca 250 tjänstemän varav 21 är chefer. Inom klareringen arbetar vi i alla processer men det huvudsakliga arbetet ligger inom processen Klarera varor och transportmedel. För att  använda resurserna på bästa sätt har klareringsverksamheten delats in i två delprocesser Frigöra varor och transportmedel (FVT) och Övervaka varor och transportmedel (ÖVT). 

De två delprocesserna leds av varsin verksamhetschef som till sin hjälp har en biträdande verksamhetschef. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Alla klareringsexpeditioner i Sverige ansvarar gemensamt för klarering av varor och transportmedel samt efterarbete i klareringsprocessen. 

Som Områdeschef (OC) är du ansvarig för den dagliga verksamheten på orten. I detta ingår löpande kontakter gällande operativa frågor med norska tullstationer, främst Vauldalen Tollsted. Du samverkar med övriga OC inom KC Klarering för att leda och styra det operativa arbetet för hela klareringsverksamheten. Du har personal- budget samt arbetsmiljöansvar för medarbetarna på orten. Du har även verksamhets-, förändringslednings-, kommunikationsansvar för de arbetsuppgifter som förekommer på KC Klarering. Du rapporterar löpande till ansvarig verksamhetschef/biträdande verksamhetschef som också är din närmaste chef.  Ditt arbete spänner över båda delprocesserna så du förväntas kommunicera med verksamhetschef/bitr. verksamhetschef inom båda delprocesserna beroende på vilken fråga det rör sig om. 

Det innebär att 

 • Du leder och utvecklar den operativa verksamheten för att nå uppsatta mål och förväntat resultat i enhetlighet med beslutade processer och strategiska inriktningar (Verksamhetsansvar).
 • Du säkerställer att medarbetare behandlas på ett hållbart och rättssäkert sätt från rekrytering till avslutad anställning (Personalansvar).
 • Du analyserar behov, bedriver verksamheten inom tilldelade budgetramar och säkerställer att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Du tar fram underlag till budget och prognoser (Budgetansvar).
 • Du skapar förutsättningar för medarbetare att ställa om till förändrade arbetssätt så att förändringen ger avsedd effekt (Förändringsledningsansvar).
 • Du informerar, förankrar och för dialog för att öka kunskap, acceptans och engagemang för prioriterade frågor. Ansvaret sträcker sig nedåt till den egna verksamheten, uppåt till närmsta chef och i sidled till andra verksamheter (Kommunikationsansvar). 

Tjänsten innebär direkt personalansvar över ca. 8 medarbetare. Du entusiasmerar, coachar och stöttar dina medarbetare samtidigt som du är tydlig med vad som förväntas av dem och vilka mål som ska uppfyllas. Du leder och fördelar arbetet genom driftsledning. Förmåga att ta ansvar och själv driva operativa frågor till beslut är en viktig egenskap hos dig som områdeschef. 

En viktig del i arbetet är att samarbeta med andra processer eller enheter i Tullverket, du driver och verkar för samverkan inom hela organisationen. Som chef i Tullverket är det viktigt att du är professionell och lever vår värdegrund; du ser till hela Tullverket. 

Att vara chef på klareringen ställer stora krav på flexibilitet och lyhördhet. Jobbet kan tidvis innebära en hög arbetsbelastning samtidigt som det också är ett givande arbete som ger stora möjligheter till personlig utveckling och ett stort nätverk. 

Vi söker dig som har:

 • avslutad kvalificerad Yrkesutbildning/Yrkeshögskoleutbildning alternativt studier om minst 60p/90 högskolepoäng eller en grundläggande utbildning inom Tullverket 

Alternativt kan du ha: 

 • minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete med tullhantering och/eller myndighetsutövning 

Du skall dessutom ha:

 • god förmåga att uttrycka sig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
 • svenskt körkort, klass B för personbil.

Meriterande om du har:

 • Tullverkets ledarskapsutbildning eller motsvarande utbildning
 • kännedom om Tullverkets Effektiv handels verksamhet.
 • erfarenhet av arbete med tullfrågor inom Effektiv handels verksamhet
 • chefs- och ledarskapserfarenhet
 • vana att samverka med andra verksamheter inom och utanför Tullverket
 • vana vid förändringsledning inom eller utanför Tullverket
 • erfarenhet av att arbeta inom myndighet eller i verksamhet som arbetar med utrikeshandel
 • ett tredje språk, utöver svenska och engelska
 • goda IT kunskaper.

Personliga egenskaper

Vi söker en ledare som vill ta Tullverket in i framtiden. Du inser vikten av kontinuerligt förändringsarbete och har förmågan att nå resultat genom att samarbeta, motivera och engagera dina medarbetare. Du har förmåga att prioritera och vågar fatta beslut samt är tydlig i din kommunikation. Du har förståelse för ditt ansvar som chef inom Tullverket och är en god lagspelare och förebild. Att behandla alla med respekt är naturligt för dig. Du tar dig an ditt uppdrag och dina medarbetare med integritet och självinsikt.

Stor vikt kommer att fästats vid personlig lämplighet! 

Övrigt 

Referensnummer: PER 2019-625. 

Placeringsort: Storlien.

Resor är en naturlig del av tjänsten.

Som ett led i tillsättningen kommer du att genomgå Tullverkets chefstest. 

För mer information och ansökan 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Monica Fridolf, tel. 040-661 30 10. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85. 

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST Erland Solander, tel. 060-67 25 02 och för SACO-S, Anneli Mannerbjörk, tel. 031-63 37 06. 

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 29:e september 2019. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.Det går inte längre att söka detta jobb!