Fjärde AP-fondens uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och fokus på hållbarhet skapar möjligheter till hög avkastning till låg kostnad. Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande framgångsfaktorer vid förvaltningen av fondkapitalet. Vi är en flexibel kunskapsorganisation med djup specialistkompetens. Vår verksamhet kännetecknas av affärsmässighet, nytänkande, genomförandekraft och laganda.

AP-fonderna har sedan 1 januari 2019 fått utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar inom fond- och direktinvesteringar avseende onoterade värdepapper (”Alternativa Investeringar”). Detta innebär en ökad investeringstakt inom onoterade tillgångar vilket därmed kräver ett större engagemang från AP4:s juridiska avdelning (”Juridik”). Samarbetet med, och stödet från, Juridik är en av nycklarna till att AP4:s strategi avseende Alternativa Investeringar ska lyckas.

Mot denna bakgrund söker AP4 nu en senior jurist som kommer att ha huvudsakligt fokus på Alternativa Investeringar. Arbetet kommer även inbegripa frågor inom bl.a. aktiemarknadsrätt, regulatoriska- och offentligrättsliga frågeställningar samt andra frågor på kapitalförvaltningsområdet kopplade till AP4:s verksamhet. Personen kommer att ingå i Juridik, men arbeta nära framförallt Alternativa investeringars team. Rollen rapporterar direkt till Chefsjurist.

Juridik består för närvarande av Chefsjuristen och ytterligare en senior jurist samt en juridikstudent. Avdelningen arbetar även nära fondens Compliance Officer i bl.a. regelverksfrågor.

AP4:s team inom Alternativa Investeringar arbetar med investeringar i illikvida tillgångar, såsom infrastruktur, fastigheter, private equity och krediter. Investeringarna sker genom riskkapitalbolag, fonder och andra former för saminvesteringar både i Sverige och globalt. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av:

  • Granskningar och bedömningar av investeringsstrukturer.
  • Avtalsgranskningar och förhandlingar av investeringsavtal etc.
  • Regulatoriska frågor rörande tillämpning av AP-fondslagen och bedömningar av investeringars förenlighet med denna.
  • Rättsutredningar med anledning av AP4:s investeringar.
  • Administration i samband med investeringar; insamlande av dokumentation etc.
  • Andra regulatoriska- och offentligrättsliga frågeställningar.
  • Bolagsrättsliga frågor kopplade till AP4:s innehav exempelvis aktieägaravtal, emissioner, ägarfrågor.
  • Övriga på AP4 förekommande juridiska frågor.

Din bakgrund
Vi söker dig med en jur.kand. eller motsvarande examen. Du har flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på advokatbyrå. Du kan även efter din byråerfarenhet idag arbeta på finansiellt institut, fondbolag eller motsvarande inom relevanta rättsområden. 

Din personlighet
Som person har du en utpräglad förmåga att skapa struktur, prioritera och självständigt driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du är effektiv, analytisk, noggrann och har såväl gott omdöme som hög integritet. Vidare är du lösningsorienterad och du kommunicerar väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Slutligen är det av stor vikt att du är bra på att samarbeta, är prestigelös och att du med din person bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat som råder inom AP4.

Mer om AP4
Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vi förvaltar ca 390 miljarder kronor där noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna. Vi investerar även i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Under 2018 tilldelades AP4 exempelvis det högsta betyget AAA av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för vår hantering av klimatrisk i investeringarna. Dessutom rankade de AP4 som nummer 1 av 100 globala pensionsfonder. Vi är 62 anställda vid vårt kontor i centrala Stockholm.
Ytterligare information om AP4 finner du på

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar AP4 med Ogunsen Executive Search. Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Söhr, Researchkonsult 073 421 79 84. Då urval och intervjuer sker löpande är du välkommen med din ansökan snarast.Det går inte längre att söka detta jobb!
AP4 söker en senior jurist inom Alternativa Investeringar

ogunsen executive search

Kategori: Juridik
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Avtalsgranskning, Bolagsrätt, Ekonom, Executive, Förhandlingar, Juridik, Jurist, Kapitalförvaltning

Fler jobb från ogunsen executive search
Hittade inga jobb