Skaraborgs flygflottilj bedriver flygplatsdrift på Karlsborgs flygplats sedan 1994.
Flygplatsplutonen tillhör 14:e Flygbaskompaniet i F 7 Basenhet.
Plutonen består av tre officerare och nio civila medarbetare, uppgifterna är fälthållnings- och flygplatsräddningstjänst samt vård och underhåll av den tilldelade materielen som organisationen ansvarar för.

Arbetsuppgifter

Arbetsledning och personaltjänst

 • Planera, leda, följa upp och arbetstidsplanera plutonens personal och verksamhet.
 • Upprätta personalutvecklingsplaner, uppgiftskort samt genomföra medarbetarsamtal och prestationsbedömningar för underställd personal.
 • Leda rekryteringsprocess till plutonen.
 • Säkerställa att personalen har rätt kompetens och behörighet.
 • Lämna underlag till löneförhandlingar samt delta i dessa.
 • Bedriva arbetsmiljöledning inom plutonen ihop med skyddsombudet.
 • Uppfylla chefs ansvar för flygsäkerhet, sjösäkerhet samt uppgifter och befogenheter enl RML och RMS.
 • Säkerställa att säkerhetstjänsten fungerar inom plutonen.
 • Känna till och handla enligt FM värdegrund.

Ekonomi

 • Budgetera för plutonens verksamhet med stöd och anvisningar från kompaniledningen.
 • Ansvara för plutonens budget samt rapportera verksamhet inför kvartals- delårs- och årsredovisningar.

 Kvalifikationer

 • Officer OF1
 • Goda kunskaper om RML (Regler Militär Luftfart) och TSFS (Transportstyrelsens Författnings Samling)
 • God social kompetens samt god samarbetsförmåga och initiativförmåga
 • God kännedom om FM verksamhet och erfarenhet inom flygplatsverksamhet
 • Grundläggande kunskap om flygsäkerhet inom markarenan

Meriterande kvalifikationer

 • Förordnad fordonsinstruktör

 • Körkort BECE

 • Utbildning på banvagn, bogserbil, klargöringsbil, hjullastare, basmateriel och fälthållningsmateriel i övrigt

 • Kännedom om Karlsborgs garnisons ingående delar och deras verksamhet

Personliga egenskaper
Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Du är en självklar teamspelare som är van att samarbeta med andra och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Tillträde 2020-01-01.

Förfrågningar om befattningen lämnas av:
Kn Daniel Högberg C 14:e Flygbaskompaniet 0701 – 48 39 37
Lt Claes-Åke Eklund C 145:e Flygplatspluton 0708 – 86 99 78

Fackliga representanter
OFR/O Jan Möller
OFR/S Per Gunnarsson
SACO Ulf Svensson
SEKO Kurt Ragnarsson
Samtliga nås via växeln på 0510-47 70 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-30, ansökningstiden är förlängd. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

-------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: På Skaraborgs flygflottilj, F 7, baserar två Gripendivisioner för insats och utbildning av svenska och utländska Gripenpiloter. Med Tp-84 Hercules genomför vi nationella och internationella transportinsatser. Våra radarspanings- och signalspaningsflygplan baserar på Malmen medan statsflyget baserar på Arlanda för transport av Hovet och regeringen. F 7 genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter. Vi ansvarar även för Gripensupporten i Thailand och för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Det går inte längre att söka detta jobb!
F 7, Skaraborgs flygflottilj söker plutonchef till Flygplatspluton i Karlsborg

Försvarsmakten

Kategori: Ledning / Chefer
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ekonom, Förhandlingar, Försvarsmakten, Hjullastare, Instruktör, Plutonchef, Säljare, Transport

Fler jobb från Försvarsmakten
Hittade inga jobb