Inom Lärande- och kulturförvaltningen arbetar närmare 1400 medarbetare. Vi ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor, liksom bibliotek, teater och föreningsliv. Gemensamt för våra verksamheter är att de ska genomsyras av likvärdighet, innovation och livslångt lärande.

Bodals skola är en F-9 skola med drygt 330 elever. Skolan har som vision att vara en tillgänglig och modern skola, där lärandet, trygghet och studiero är i fokus. Skolan var först bland Lidingös kommunala grundskolor att erbjuda varje elev en chromebook eller ipad. Skolan arbetar aktivt med hälsa och eleverna har rörelse på schemat varje dag. Din ledningsgrupp på skolan består av två biträdande rektorer samt arbetslagsledare. Vi har som målsättning att Lidingö stads grundskolor ska vara den bästa arbetsplatsen för elever, personal och chefer.

Arbetsuppgifter

Som rektor förväntas du driva den pedagogiska utvecklingen, arbetsleda skolans organisation och tydliggöra uppdrag och befogenheter för medarbetarna. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att ta tillvara medarbetarnas idéer och kompetens. Bodals skola är en arbetsplats som kännetecknas av ett bra och nära samarbete mellan kollegor där vi får växa tillsammans. Din roll innebär att fatta beslut och agera utifrån vad som är bäst i ett långsiktigt helhetsperspektiv och verka utifrån såväl barnets som skolans bästa. Som rektor ingår du i Lidingö stads rektorsgrupp där du tillsammans med övriga rektorer bidrar i arbetet för att utveckla våra 11 kommunala grundskolor.

I Lidingö stad satsar vi på ledarskapet och varje chef går vårt ledarskapsprogram Ledarlyftet för att vi ska få samsyn på chef- och ledarrollen med utgångspunkt i ledarmodellen Utvecklande ledarskap. Under året kommer även alla lärare i Lidingö stads skolor att genomgå utbildning i utvecklande medarbetarskap.

Kvalifikationer

För att axla rollen som rektor behöver du ha adekvat högskoleutbildning samt är examinerad från den statliga rektorsutbildningen. Dina kunskaper om det svenska skolsystemet och styrdokumenten är mycket goda. Vidare har du erfarenhet av arbete som skolledare samt att ha personal- och budgetansvar och arbete i en politiskt styrd verksamhet. Har du också erfarenhet från fristående verksamhet ser vi det som ett plus.  

Du visar personlig mognad, integritet och har ett flexibelt förhållningssätt med utmärkt samarbetsförmåga. Du har mycket goda ledaregenskaper för att skapa engagemang och delaktighet. Vidare behöver du ha ett gott omdöme och vara tydlig i din kommunikation. Vi vill att du kan arbeta målinriktat, vilket innebär att du kan analysera och reflektera över verksamhetens behov och resultat.Det går inte längre att söka detta jobb!
Rektor till Bodals skola

Lidingö stad

Kategori: Ledning / Chefer
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Arbetslagsledare, Barn, Chrome, Lärare, Ledaregenskaper, Ledarroll, Rektor, Skolledare

Fler jobb från Lidingö stad
Hittade inga jobb