Vill du ha en central roll i ett bolag i tillväxt inom en bransch i stark utveckling, där miljöfrågorna står i fokus och där bolaget genom aktiv produktutveckling bidrar till ett mer hållbart Sollentuna?

Nu söker Poolia Executive Search på uppdrag av SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, en ekonomichef.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Som ekonomichef på SEOM har du en central roll i bolaget. Du ingår i ledningsgruppen där du aktivt bidrar i förvaltningen och utvecklingen av hela bolaget. Tillsammans med VD och styrelseordförande planerar du styrelsearbetet och tar fram, analyserar och rapporterar ekonomiska rapporter.

I rollen ingår det övergripande ansvaret att säkerställa rapportering till ägare, intressenter, myndigheter mm, samt ansvaret för att lagefterlevnad inom ansvarsområdet följs. Ytterligare har du det övergripande ansvaret för årsredovisning och annan central redovisning. Bolaget investerar för närvarande omkring 300 mnkr i anläggningsprojekt inom VA, Elnät, Fjärrvärme, Stadsnät och du ansvarar för bolagets investeringsbeslutsprocess. Ytterligare har du ansvar för utveckling av bolagets kapitalstrukturmodell. Som ekonomichef har du även det övergripande ansvaret för bankkontakter och kontakter med revisorer samt ansvaret för bolagets försäkringslösningar och finansieringslösningar.

Du leder och utvecklar dina medarbetare inom ekonomiavdelningen där det förutom redovisning och business control ingår ansvar för inköp och registratur samt ansvar för fastighetsgruppen och AO transporter. Den senare gruppen leds av en verksamhetschef. Totalt leder du ett team på idag elva personer där verksamhetschefen leder fem av dem.

Vem är du?

För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har minst 10 års erfarenhet inom ekonomiområdet med fokus på controlling. Vi ser att du har erfarenhet av arbete i bolagsform med erfarenhet av styrelsearbete. En fördel är om du har arbetat i liknande positioner i branschen eller i kommunala bolag. Meriterande är om du har mycket god kunskap inom de system som normalt används på en ekonomiavdelning och inköpsavdelning.

Vi ser att du har erfarenhet av eller god kännedom om inköpsprocessen och vikten av att göra goda inköp. Du har dessutom erfarenhet av eller god kännedom om Asset Management och projektstyrning av anläggningsprojekt.

Du är civilekonom eller motsvarande.

Som person är du en teamspelare som kan stötta bolaget i dess strävan att bli framgångsrik såväl tekniskt som ekonomiskt i den gemensamma visionen ”Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart”. Du ser positivt på utmaningar med en förmåga att fokusera på möjligheter. Ytterligare är du förändringsbenägen och drivande med en bra kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Som ledare är du involverande, tydlig och engagerande.

Om verksamheten

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun. Man har ca 100 anställda och omsatte 2018 ca 700 MSEK och hade ett resultat på ca 85 MSEK. Totalt hade man investeringar 2018 på omkring 300 MSEK. De sex affärsområdena leds av VD Monika Söderlund Andreasson. Bolaget växer och man har bland annat genomfört ett gediget värderinggrundsarbete. Med visionen om att förenkla din vardag och göra Sollentuna mer hållbart menar SEOM att det ska vara enkelt för deras kunder att ha med SEOM att göra och de arbetar aktivt för att utveckla samklang med dess kunder. Visionen pekar också ut vägen mot ett hållbart samhälle, vilket i sin tur kräver en helhetssyn på deras energisystem.

SEOMs affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering.

SEOM är en attraktiv arbetsplats med stark lokal förankring med närhet till kunden och man sitter i ljusa och trivsamma lokaler på Knivsta Gård i Sollentuna.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan.Det går inte längre att söka detta jobb!
Ekonomichef till SEOM - Sollentuna Energi & Miljö AB

SEOM - Sollentuna Energi & Miljö AB

Kategori: Ledning / Chefer
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Avfallshantering, Civilekonom, Controlling, Ekonom, Ekonomichef, Executive, Inköp, Management, Projektstyrning, SEO

Fler jobb från SEOM - Sollentuna Energi & Miljö AB
Hittade inga jobb