Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB söker nu nyutexaminerade kandidater till sitt ettåriga Traineeprogram inom cyber security och säkra elektroniska kommunikationer. Vi söker dig som vill kickstarta din karriär i arbetslivet och som brinner för samhällsviktig verksamhet. Det arbete du gör kommer ha en stor betydelse för befolkningens liv och hälsa. Vi ser fram emot din ansökan och eftersom vi arbetar med löpande urval hoppas vi på att du skickar den redan idag!


Om tjänsten
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer - från lokalt till globalt.

Du erbjuds

• Inom Traineeprogrammet kommer du erbjudas en fadder som kommer att introducera dig till nya kontaktytor inom myndigheten och hjälpa dig att utvecklas.
• Möjlighet att kombinera dagligt arbete med kompetensutveckling som ger dig kunskaper inom IT-informations- och cybersäkerhet och säkra kommunikationer.
• Mycket goda förmåner och trygga anställningsvillkor.

Arbetsuppgifter
Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer består av 11 enheter. Avdelningen är bland annat ansvarig för att samordna arbetet med
samhällets informations- och cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för IT-informations- och cybersäkerhet operationaliseras. Funktionen CERT-SE är en operativ del av avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer och består av ca 25 medarbetare, uppdelat på tre enheter. CERT-SE utgör den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Vid
större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

Funktionen CERT-SE arbetar bland annat inom följande områden:

• Tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt
förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
• Tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar
cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan en it-incident och under deras hantering.
• Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i
andra länder.Det går inte längre att söka detta jobb!