Försvarsmaktens vädertjänsts huvuduppgift är att göra anpassade väder- och oceanografiprognoser samt bedömningar på hur vädret påverkar militär verksamhet. Detta görs dygnet runt till våra militära förband och staber i Sverige och utomlands.

Inom Försvarsmaktens vädertjänst tjänstgör ca 60 försvarsmeteorologer och ca 40 civilanställda vid flygflottiljerna, Ledningsregementet i Enköping samt på Högkvarteret i Stockholm. Vi söker nu försvarsmeteorologer till våra flygflottiljer. De finns i Ronneby, Linköping, Lidköping(Såtenäs) och Luleå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar med att ta fram det viktigaste ur stora mängder information för att kunna göra en prognos för hur vädret utvecklar sig och hur det kan komma att påverka pågående eller planerad verksamhet. När du delgivit din prognos följer du upp den efter överenskomna gränsvärden. Uppföljning av prognosen är en viktig del av ditt arbete. Det innebär att du måste vara uppmärksam på om vädret avviker från prognosen och i så fall snabbt meddela detta till de användare som fått din ursprungliga prognos. I flottiljmeteorologens arbetsuppgifter ingår även att vid behov genomföra väderspaning från flygplan (SK60). Du kommer i början av din karriär att arbeta på en flottilj med att utarbeta och delge flygväderprognoser till flygande förband, men även andra militära enheter i närheten.

Kvalifikationer
Har du gått ut gymnasiet och är behörig till meteorologutbildningen som finns i Uppsala, Stockholm eller Lund kan du ansöka. Vi gör då en utbildningsplan och planerar därefter den utbildning du behöver för att bli försvarsmeteorolog.

Har du genomfört värnplikt eller militär grundutbildning erbjuds du anställning. Din första arbetsuppgift blir att genomföra meteorologstudier på universitetet. Du behöver ha behörighet till meteorologutbildningen som finns i Uppsala, Stockholm eller Lund.

Har du 180 högskolepoäng i ämnena matematik och fysik erbjuds du anställning. I dina arbetsuppgifter som anställd ingår då att komplettera dina universitetsstudier mot meteorolog.

Har du en examen inom meteorologi erbjuds du anställning. Du får därefter den utbildning du behöver för att bli försvarsmeteorolog.

Personliga egenskaper
Arbetet som försvarsmeteorolog kräver noggrannhet, överblick och logiskt tänkande. Du måste vara bra på att uttrycka dig i både bild och tal, ska kunna hantera stora mängder information, och måste kunna fatta snabba beslut - även under hård press. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Information om rekryteringsprocessen
Innan anställning sker tester på Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet i Stockholm eller Malmö (1 dag).

Om du går vidare i rekryteringen så åtföljs det av tester på HR Centrum i Stockholm (2 dagar).

Vissa fysiska och medicinska krav måste också uppnås för att bli godkänd som officer med flygtjänst.

Testerna genomförs under hösten och påbörjas löpande efter att komplett ansökan inkommit.

Övrigt
Tillträde enligt ök.

Mer information om uttagningstester och den militära utbildningen till officer finns på:
Du kan också läsa mer om yrket på


Vill du veta mer är du välkommen att kontakta
Annika Schröder,
annika.schroder@mil.se , tfn 0171-15 76 20.

Fackliga kontaktpersoner
SACO AnnMarie Löfwenberg, tfn 0171-15 75 86,
OF  Magnus Johansson, tfn 0171-15 79 73,
OFR/S Inge Bäcklin, tfn 0171-15 73 83,
SEKO, tfn 0171-15 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-15. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

-------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Det går inte längre att söka detta jobb!
Försvarsmeteorolog till Helikopterflottiljen i Linköping

Försvarsmakten

Kategori: Säkerhet & Kontroll
Plats: Östergötland
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Försvarsmakten, Inköp, Matematik, Säljare, Transport