Vi är alltidvakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia villgöra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vibidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande,affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världentill Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tarvi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmartaflygplatser.  

Umeå Airportär en dynamisk arbetsplats med ett hundratal medarbetare och ett unikt lägenära Umeå centrum. Flygplatsen befinner sig i en expansiv fas och nu har dumöjligheten att vara med och utveckla Umeå Airport till nya höjder. Det vi kanerbjuda är lediga tillsvidareanställningar och visstidsanställningar i olikatjänstgöringsgrad.

Dina arbetsuppgifter

Som AirportOfficer kommer du primärt att arbeta på det vi kallar airside. Arbete påairside innebär i huvudsak att lossa och lasta flygplanens bagage och fraktsamt tillhandahålla övriga servicetjänster till flygbolagen. Att hjälpapassagerare i behov av assistans är också en del av din vardag. Eftersomflygplatsen arbetar integrerat över enhetsgränser så omfattar ditt uppdrag ävenandra på flygplatsen förekommande uppgifter, exempelvis arbete isäkerhetskontrollen eller i flygplatsräddningstjänsten.  

Ditt ochdina kollegors uppdrag är att arbeta för hög säkerhet, ett gott kundbemötandeoch effektivitet i våra arbetsprocesser. Som Airport Officer har du ett närasamarbete med dina kollegor och varje medarbetare i teamet är viktig för attlyckas med uppdraget. Du är utomhus en stor del av dagen och vissa arbetsmomentär fysiskt tunga. Detta förutsätter att du trivs med ett aktivt arbete och haren fysik som möter upp till detta. I din vardag krävs en förståelse och respektför det regelverk som verksamheten vilar på samtidigt som det finns utrymme förförbättringsförslag och egna initiativ.             

Din profil

Dinapersonliga egenskaper är viktiga för oss. Vi vill att du är lyhörd förverksamhetens behov, har en mycket god samarbetsförmåga och hanteraroförutsedda händelser på ett flexibelt och konstruktivt sätt. Arbetet sker oftai ett högt tempo och integreringen mellan funktioner gör att du bör uppskattavariation och ”snabba ryck” för att trivas hos oss. För att lyckas i rollenbehöver du ha en blick för prioriteringar och snabbt se vilka arbetsuppgiftersom ska utföras först och vilka som kan vänta. Tänk på att arbetet kräver tungalyft i samband med lossning och lastning av bagage, samt vid assistans avpersoner med nedsatt mobilitet. Som Airport Officer har du oregelbundnaarbetstider det är därför viktigt att du kan ta dig till flygplatsen på dygnetsalla tider.

Tjänstenkräver giltigt B-körkort. C-körkort samt flygplatsrelaterade utbildningar somramputbildning och säkerhetskontrollant är meriterande. Men störst vikt läggsvid personlig lämplighet. Innan tillsvidareanställning, krävs att man utför ettgodkänt gångbandsprov, detta för att man i framtiden kan komma att ingå iflygplatsen brand/räddningstyrka.

Vi erbjuder

Umeå Airportfyller en viktig funktion för Sverige och för det lokala samhället. Hos ossbidrar du till resande, affärer och möten mellan människor. Som medarbetare påflygplatsen finns goda möjligheter till utveckling, inte minst då vi har endynamisk intern arbetsmarknad. Flygplatsen präglas av teamarbete, gemenskap ochsammanhållning.  

På Swedaviasflygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls ochatmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som enförutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Anställning och kontakt

Vi söker nubåde vikariat 80-100% samt intermittent anställningar

Placeringenär på Umeå Airport.

Vi frågor omtjänsterna, kontakta

KristoferMårtensson, kristofer.martensson@swedavia.se

ToveSvalstedt, tove.svalstedt@swedavia.se

LindaSehlström, linda.sehlstrom@swedavia.se

Säkerhet harhög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövninginnan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebärhittar du här.            

Välkommen med din ansökan Vi arbetar med löpande urvaloch intervjuer så ansök så snart som möjligt men senast den 21 juli 2019.Det går inte längre att söka detta jobb!
Airport Officer till Umeå Airport

Swedavia

Kategori: Övrigt
Plats: Västerbotten
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

C-körkort, C-behörighet, C-CE, C-CE-chaufför, C-chaufför, C-chaufförer, C-kort, C-kortsbehörighet, C-kortschaufför, CE-behörighet

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb