Viär alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar.Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avståndsmå. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlättaresande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världenoch världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete ochdärför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att drivaklimatsmarta flygplatser.  

Commercial Services är en koncernenhet inom Swedaviasom har uppdraget att optimera och utveckla flygplatsernas kommersiellaerbjudande och verksamhet avseende försäljning, intäkter, kostnader och resultat.Commercial Services har resultat- och produktansvar för hela den kommersiellaaffären inom Swedavia, men arbetet sker i nära samarbete med flygplatsernasförsäljningsorganisation. Enheten Reklam söker nu en säljkoordinator som skastötta inom reklamprodukten.

Dinaarbetsuppgifter

Medielandskapetritas om, kunder och konsumenter förändrar sitt köpbeteende och sinamediavanor. Flygplatsen har utvecklats till en attraktiv arena förkommunikation och dialog med resenärer. Det innebär att fler och fler företagväljer att kommunicera med beslutsfattare på just flygplatsen. Swedaviasreklamteam har vuxit stadigt under de senaste åren och volymen ökar i takt medatt företag och organisationer identifierar att deras målgrupp frekvent besökerflygplatsen.

Du ansvarar för hantering av samtliga kampanjers genomförande både internt motflygplatserna samt vid större komplexa kampanjer och promotion även externt motkund. Förutom interna kontakter och nära samarbete med säljarna i teamet kommerdu att ha löpande kontakt med tryckerier, reklam/event/mediebyråer samtdirektkunder för att säkerställa kommande kampanjer. Du blir en av tvåkoordinatorer och tillsammans supporterar ni hela säljteamet med framföralltavtalshantering, reklam- och promotion genomföranden. Utöver detta så är duansvarig för att vårt bokningssystem ADBOOK är uppdaterat, agera backup tillvår andra Koordinator i dennes arbetsuppgifter. Utöver detta så är rollenflexibel och kommer att utvecklas under tid då det är en bransch som förändrassnabbt. Brinner för det nya DOOH

Dinprofil

Vi söker dig som harnågra års relevant arbetslivserfarenhet och har arbetat med att hantera event,avtalshantering samt administration. Det är meriterande om du hareftergymnasial utbildning med inriktning mot produktionsledning, sälj ochmarknadsföring samt eventutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade påannat sätt. Du har god vana av att använda Officepaketet och har god kunskap avInDesign och CRM-verktyg.

Som person planerar du den egna tiden effektivt och är välorganiserad. Du ärstresstålig och reagerar bra på förändringar och har förmåga att identifieraoch lösa problem. Du bidrar till en stark teamkänsla och samt har ett har ettpositivt synsätt.

Vierbjuder

Vikan erbjuda en utvecklande tjänst med hög genomslagskraft på en enhet somgenomsyras av hög professionalism, öppet arbetsklimat och starkt affärsfokus.

Påvåra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpulsoch atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som enförutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. Påwww.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. För att kunna göra så objektiva bedömningar sommöjligt använder vi arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar. 

Anställning och kontakt

Säkerhethar hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövninginnan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebärhittar du här

Tjänstenär en tillsvidareanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placeringär Stockholm Arlanda Airport.

Välkommenmed din ansökan senast den 17 juli 2019. Urval och intervjuer kommer att skelöpande så skicka in din ansökan snarast.Det går inte längre att söka detta jobb!
Säljkoordinator reklam och eventförsäljning till Commercial Services Reklam

Swedavia

Kategori: Övrigt
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Avtalshantering, Backup, Bokningssystem, CRM, Försäljning, HTML, InDesign, Marknadsföring, Polis, Produktionsledning

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb