Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser. Göteborg Landvetter är västra Sveriges internationella flygplats med närmare 100 destinationer ut i världen. Totalt arbetar cirka 4000 personer på flygplatsen, av dessa är cirka 450 anställda av Swedavia.

Västsverige växer och flygplatsen är en viktig nyckel till dennatillväxt genom att skapa tillgänglighet till resten av världen. För att säkradenna tillgänglighet för framtiden är det viktigt att följa och svara påomvärldens planer för framtiden. Flygplatsen är själv också i ettutvecklingsskede där vi skapar framtidens flygplats med nya byggnader ochinfrastruktur. Vi gör oss redo för framtidens resande med nya gater, en störreankomsthall, bättre bagagehantering, ny trafiklösning, hotell, logistikområdesamt handels- och arbetsplatser.

Avdelningen Verksamhetsutveckling driver och koordinerar affärsplaneringen, samordnar ledningssystemet, stöttar flygplatsen med coachning inom processutveckling och arbetet med ständiga förbättringar. Avdelningen ansvar även för frågor kopplade till fysisk planering och den fysiska arbetsmiljön. Gruppen består av sex engagerade personer som brinner för verksamhetsutveckling.

Dina arbetsuppgifter

Nu söker vi en ingenjör som kommer att arbeta medförutsättningar för flygplatsens utveckling genom att ansvara för inkommandeplanärenden och att ansöka för våra egna bygglov. Ditt uppdrag blir att handläggaplanfrågor kopplade till plan- och bygglagen samt att bevaka flygplatsensRiksintresse. Frågorna du kommer hantera omfattar vindkraftverk, höga byggnaderoch master, planärenden och bygglov.

Arbetet med Riksintresset handlar om att säkra tillgängligheten tillflygplatsen och att flygplatsens utveckling kan upprätthållas. Detta sker genomatt bevaka att bullerkänsliga fastigheter inte upprättas inom influensområdet,att anläggningar inte tillkommer som påverkar flygplatsens navigations- ochkommunikationsutrustning samt att det inte byggs höga objekt som kan medförarestriktioner på flygplatsverksamheten.

I tjänsten ingår även att sammanställa underlag för flygplatsens egnabygglov men även förekommande utredningar gällande flygplatsens utveckling.

Din profil

Du tror på och efterlever våra värderingar genom att vara pålitlig,engagerad, välkomnande och nytänkande. Du har integritet och ett professionelltförhållningssätt som hjälper dig i din kontakt med externa parter. Eftersomuppdraget handlar om att svara på remisser samt att själv upprätta underlagtill bygglovshandlingar är det av vikt att ha ett strukturerat och systematisktarbetssätt samt en mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal ochskrift.

En av dina styrkor är din förmåga att angripa frågor på ett strategisktoch långsiktigt sätt där du ser helheten. Hållbarhet är viktigt för Swedavia,så även för dig.

Vi vill att du har en ingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg ochvatten eller bygg. Du behöver även ha kunskap om Plan- och bygglagen,miljökonsekvenser och buller. Befattningen ställer krav på tre års relevantarbetslivserfarenhet inom fysisk planering. Du har arbetat med hantering avformella och offentliga handlingar, kan driva/delta i utredningsarbeten, samthantera bygglovshandlingar.

Du har körkort B.

Vi erbjuder 

På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. 

Anställning och villkor

Tjänsten ären tillsvidaretjänst på heltid. Vi tillämpar förtroendearbetstid. Som anställdhos Swedavia har du tillgång till en rad förmåner, såsomkollektivtrafiksbidrag, friskvårdsbidrag, privat sjukförsäkring ochpensionsrådgivning.

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här  

Rekryteringsprocessen

Vi följer enkompetensbaserad rekryteringsprocess där din matchning mot tjänsten bedöms iflera olika steg. Du söker tjänsten genom att skicka in ditt CV och personligt brev, samt svara på enrad urvalsfrågor. Efter ett första urval får du som går vidare göra två testersom kartlägger personlighet och problemlösningsförmåga. Därefter sker en förstaintervju med rekryterande chef Helena samt HRBP, och i sista steget träffar duflygplatsdirektören för en slutintervju. Vi ser gärna att du kan börja jobbahos oss i september.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2019Det går inte längre att söka detta jobb!
Fysisk planerare till Göteborg-Landvetter airport

Swedavia

Kategori: Försäljning / Affärsutveckling
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Affärsplanering, Bygglovshandlingar, HTML, Ingenjör, Ingenjörsexamen, Planerare, Polis, Utredningsarbete

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb