Vi är alltidvakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia villgöra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vibidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande,affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världentill Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tarvi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmartaflygplatser.  

Umeå Airportär en dynamisk arbetsplats med ett hundratal medarbetare och ett unikt lägenära Umeå centrum. Flygplatsen befinner sig i en expansiv fas och nu har dumöjligheten att vara med och utveckla Umeå Airport till nya höjder.

Dina arbetsuppgifter

Som AirportOfficer kommer du att primärt arbeta på det vi kallar landside. Arbete pålandside innebär i huvudsak att hålla flygplatsens lokaler hela och rena, attpå ett välkomnande sätt kontrollera passagerare, personal och bagage för attförhindra brott mot den civila luftfarten samt att ta hand om resenärer när detgäller incheckning och kundservice vid avgång och ankomst. Eftersom flygplatsenarbetar integrerat över enhetsgränser så omfattar ditt uppdrag även andra påflygplatsen förekommande uppgifter  

Ditt ochdina kollegors uppdrag är att arbeta för hög säkerhet, ett gott kundbemötandeoch effektivitet i våra arbetsprocesser. Som Airport Officer har du ett närasamarbete med dina kollegor och varje medarbetare i teamet är viktig för attlyckas med uppdraget. I din vardag krävs en förståelse och respekt för detregelverk som verksamheten vilar på samtidigt som det finns utrymme förförbättringsförslag och egna initiativ.                     

Din profil

Dinapersonliga egenskaper är viktiga för oss. Vi vill att du är lyhörd förverksamhetens behov, har en mycket god samarbetsförmåga och hanteraroförutsedda händelser på ett flexibelt och konstruktivt sätt. Arbetet sker oftai ett högt tempo och integreringen mellan funktioner gör att du bör uppskattavariation och ”snabba ryck” för att trivas hos oss. För att lyckas i rollenbehöver du ha en blick för prioriteringar och snabbt se vad som är mest akutoch vad som kan vänta. Då du befinner dig i en miljö där människor från helavärlden möts behöver du ha en utvecklad känsla för kundbemötande samt godakunskaper i såväl svenska som engelska. Övriga språkkunskaper är självklartmeriterande. Utbildning inom säkerhetskontroll, lokalvård eller expeditionstjänstär meriterande men störst vikt läggs vid personlig lämplighet. Som AirportOfficer har du oregelbundna arbetstider och arbetar på schema. Det är därförviktigt att du kan ta dig till och från flygplatsen på dygnets alla tider.

En förutsättning för attkunna arbeta som Airport Officer är att du kan delta vid den teoretiska ochpraktiska utbildningen som sker under hösten.

Vi erbjuder

Umeå Airportfyller en viktig funktion för Sverige och för det lokala samhället. Hos ossbidrar du till resande, affärer och möten mellan människor. Som medarbetare påflygplatsen finns goda möjligheter till utveckling, inte minst då vi har endynamisk intern arbetsmarknad. Flygplatsen präglas av teamarbete, gemenskap ochsammanhållning.  

På Swedaviasflygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls ochatmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som enförutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. För att kunna göra så objektiva bedömningar sommöjligt använder vi arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar.

Anställning och kontakt

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vigenomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Merinformation om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här

Vi söker nubåde vikariat och tillsvidareanställda på 80-100%. Placeringen är på UmeåAirport och tillträde på tjänsterna är under hösten 2019.

Välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpandeurval och intervjuer så ansök så snart som möjligt men senast den 14 juli 2019.Det går inte längre att söka detta jobb!
Airport Officer med fokus på flygplatsservice till Umeå Airport

Swedavia

Kategori: Övrigt
Plats: Västerbotten
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

HTML, Kundservice, Polis, Psykolog

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb