Vi söker nu en driven ledare med gedigen ledarerfarenhet att tillsammans medvårt team fortsätta utveckla Arlandas Bagageavdelning vad gäller underhåll avArlandas samtliga bagagesystem. Du ingår i enhetens ledningsgruppoch rapporterar till Gruppchefen för Bagage. Bagage ingår i avdelning PassengerExperience, Terminal & Landside Operations.

Dina arbetsuppgifter
Som ledare för Bagage underhåll ska du leda, driva och utveckla både verksamhetenoch avdelningens ca 22 bagagetekniker och 2 Planerare och beredare. Arbetetinnebär att självständigt ansvara för det operativa arbetet på ArlandasBagageavdelning med inriktning tekniskt underhåll. Tjänsten innefattar ansvarför verksamhet, ekonomi, miljö, personal och underhållsplan. Du samverkar tätttillsammans med övriga ledare inom avdelning Passenger Experience, Terminal& Landside Operations och andra Swedavia funktioner.

Detta innebär att du bland annat tillsammans med Planerare och Beredare kommeratt leda och fördela arbetet för underhållsarbetet på våra samtligabagageanläggningar. Du kommer hantera leverantörskontakter och följa uppleveranser kopplade till serviceavtal. Du kommer även att hantera kundkontakteroch utveckla kundrelationer.

Vidare kommer du att bedriva ett aktivt värdskapsarbete med målet att löpandeöka kundnöjdheten. Du har även ansvar för att leverera teknisk uppföljning och rapportering,koordinera arbeten kopplat till underhållsplan och sköta personalplanering ochmotivera och stötta dina medarbetare samt hantera mänskliga relationer. Dukommer att ha ett nära samarbete med övriga operationella och kommersiellaenheter inom Swedavia och Stockholm Arlanda Airport.

Din profil
Vi söker dig som har några års ledarerfarenhet. Vi ser att du har en starkdrivkraft och gärna en bred teknisk bakgrund med erfarenhet inom teknisktunderhåll. Som ledare inom Swedavia skapar du rätt förutsättningar ochengagemang för våra medarbetare. Du skapar delaktighet genom dialog. Du ärsynlig och kommunicerar våra mål för att peka ut riktningen genom att lyssna,återkoppla och följa upp medarbetares idéer, prestationer och beteenden. Du ären god förebild och leder utifrån våra värderingar och riktlinjer. I mötet meddig upplever kunden och medarbetare ett professionellt bemötande, god serviceoch en inbjudande miljö. Att ha roligt och visa glädje är en viktig del i dittambassadörskap. Som ledare har du mod att ifrågasätta vår verksamhet i syfteatt utveckla den och bidrar till att förbättringar genomförs. Vi vill att du ärprocessorienterad och van vid att säkerställa samarbetet tvärfunktionellt medandra avdelningar samt van vid externa relationer såsom leverantörer och andraaktörer. Du ska kunna skriva och prata obehindrat på engelska. El behörighet samterfarenhet av IFS ekonomisystem är meriterande.

Vi erbjuder
På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats medflygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser detsom en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. Påwww.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. För attkunna göra så objektiva bedömningar som möjligt använder vi arbetspsykologiskatester i våra rekryteringar.

Anställning och kontakt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Placeringsort är Stockholm Arlanda Airport. Frågor kring tjänsten? Hör av digtill Marcus Björk, Gruppchef bagage på telefonnummer 010 – 109 13 69.

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför ensäkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövninginnebär hittar du här,

Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2019, men gärna tidigaredå vi arbetar med löpande urval.
Det går inte längre att söka detta jobb!
Teamchef till Swedavia Arlanda Airport Bagage Underhåll

Swedavia

Kategori: Ledning / Chefer
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Beredare, Ekonom, Gruppchef, HTML, Planerare, Polis, Psykolog, Teamchef, Teknisk bakgrund

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb