Vi söker nu en driven ledare med gedigen ledarerfarenhet att tillsammans medteamet fortsätta utveckla Arlandas Bagageavdelning vad gäller drift ochövervakning av Arlandas samtliga bagagesystem. Du ingår i enhetens ledningsgruppoch rapporterar till Gruppchefen för Bagage. Bagage ingår i avdelning Passenger Experience, Terminal & Landside Operations.

Dina arbetsuppgifter
Som ledare för Bagage Drift ska du leda, driva och utveckla både verksamhetenoch avdelningens ca 18 drift- och processoperatörer. Arbetet innebär attsjälvständigt ansvara för det operativa arbetet på Arlandas Bagageavdelning medinriktning Drift. Personalen jobbar utifrån Arlandas Operativa Center, APOC som är flygplatsens minutoperativa styrenhet. Tjänsteninnefattar ansvar för verksamhet, ekonomi, miljö och personal. Du samverkartätt tillsammans med övriga ledare inom Passenger Experience, Terminal &Landside Operations och andra Swedavia funktioner.

Detta innebär att du bland annat kommer att utveckla drift, övervakning ochuppföljning. Du Hanterar leverantörskontakteroch följer upp leveranser kopplade till serviceavtal. Du kommer även atthantera kundkontakter och utveckla kundrelationer.

Vidare kommer du att bedriva ett aktivt värdskapsarbete med målet attlöpande öka kundnöjdheten. Du kommer att leverera teknisk uppföljning och rapportering,koordinera driften och sköta personalplanering och motivera och stötta dinamedarbetare samt hantera mänskliga relationer Du kommer att ha ett närasamarbete med övriga operationella och kommersiella enheter inom Swedavia ochStockholm Arlanda Airport

Din profil
Vi söker dig som har några års ledarerfarenhet. Vi ser att du har en starkdrivkraft och gärna en bakgrund inom drift och övervakning av störreanläggningar. Som ledare inom Swedavia skapar du rätt förutsättningar ochengagemang för våra medarbetare. Du skapar delaktighet genom dialog. Du ärsynlig och kommunicerar våra mål för att peka ut riktningen genom att lyssna,återkoppla och följa upp medarbetares idéer, prestationer och beteenden. Du ären god förebild och leder utifrån våra värderingar och riktlinjer. I mötet meddig upplever kunden och medarbetare ett professionellt bemötande, god serviceoch en inbjudande miljö. Att ha roligt och visa glädje är en viktig del i dittambassadörskap. Som ledare har du mod att ifrågasätta vår verksamhet i syfteatt utveckla den och bidrar till att förbättringar genomförs. Vi vill att du ärprocessorienterad och van vid att säkerställa samarbetet tvärfunktionellt medandra avdelningar samt van vid externa relationer såsom leverantörer och andraaktörer. Du ska kunna skriva och prata obehindrat på engelska.

Vi erbjuder
På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats medflygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser detsom en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. Påwww.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. För attkunna göra så objektiva bedömningar som möjligt använder vi arbetspsykologiskatester i våra rekryteringar.

Anställning och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Placeringsort är Stockholm Arlanda Airport. Frågor kring tjänsten? Kontakta Marcus Björk, Gruppchef Bagage på telefonnummer 010-109 13 69.

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför ensäkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vadsäkerhetsprövning innebär hittar du här,

Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2019, men gärnatidigare då vi arbetar med löpande urval.
Det går inte längre att söka detta jobb!
Teamchef till Swedavia Arlanda Airport Bagage Drift

Swedavia

Kategori: Ledning / Chefer
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ekonom, Gruppchef, HTML, Polis, Processoperatör, Psykolog, Teamchef

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb