Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alladagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människorenkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighetsom Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våraflygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill attmänniskor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att varavärldsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmartaflygplatser.  

KirunaAirport är en Basic Airport. Grundtanken i Basic Airport är att en stor del avpersonalen har flera kompetenser för att kunna utföra flera av flygplatsensförekommande arbetsuppgifter. Kiruna Airport söker nu ett antal AirportOfficers som under vintern 2019/2020 vill vara med och stärka upp verksamheteninom områdena säkerhetskontroll, expeditionstjänst och lokalvård.   

Dina arbetsuppgifter

Som AirportOfficer kommer du att arbeta inom ett eller flera av våra verksamhetsområden:säkerhetskontroll, expeditionstjänst samt lokalvård. Inom säkerhetskontrollensker kontroll av passagerare och deras bagage före utresa och inom expeditionstjänstär några av arbetsuppgifterna bland annat incheckning och ombordstigning. Påsikt är tanken att du ska kunna arbeta gränsöverskridande i enlighet med BasicAirport.            

Din profil

Du som sökerhar avslutad gymnasieutbildning, samt har goda språkkunskaper i svenska ochengelska. Vidare har du något eller några års arbetslivserfarenhet frånservicesektorn. Som person har du stor social kompetens och trivs med attbemöta människor på ett serviceinriktat sätt. Du är noggrann, ansvarsfull ochtrivs när arbetstempot är högt. Du är en person som tar initiativ och har engod förmåga att lösa problem. Kiruna Airport håller öppet i stort sett alladygnets timmar så du behöver kunna ta dig till och från arbetet på oregelbundnaarbetstider. För arbete krävs B-körkort. Tidigare säkerhetsarbete ses sommeriterande.            

Vi erbjuder

Att arbetapå en flygplats som tillämpar arbetssättet Basic Airport innebär en varierandearbetsdag där du iklär dig ett flertal olika roller. Det är din komptensnivåoch utbildning som styr vilka arbetsuppgifter du utför och strävan är att duska inneha så många kompetenser som möjligt. Detta leder till ett flexibeltarbetssätt där du ständigt utvecklas inom nya områden och på så vis bidrar tillhela flygplatsens drift och utveckling.

För att varaaktuell för anställning ska du ha möjlighet att genomföra intern utbildning iseptember/oktober 2019 med efterföljande praktik under en tidsbestämdperiod.           

På våraflygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls ochatmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som enförutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På swedavia.se/om-swedavia/lediga-jobb/ kan du läsa mer om hur det är attjobba hos oss.

Anställning och kontakt

Säkerhet harhög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövninginnan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebärhittar du här;

Tjänsternaär tidsbegränsade anställningar med start i oktober/november 2019 och cirka 6månader framåt, med eventuell möjlighet till förlängning. Vi erbjuder bådeheltid- och deltidsanställningar beroende på verksamhetens behov. Arbetetinnebär skifttjänstgöring med oregelbunden arbetstid och placeringsorten ärKiruna.

Välkommen med din ansökan senast den 8 Juli 2019.Det går inte längre att söka detta jobb!
Airport Officers vintersäsong 2019/2020 till Kiruna Airport säkerhetskontroll, expeditionstjänst samt lokalvård

Swedavia

Kategori: Övrigt
Plats: Norrbotten
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

HTML, Polis

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb