Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alladagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människorenkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighetsom Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våraflygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill attmänniskor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledandei hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.  
Enheten är en del av den nya enhetenAffärsstöd & Säkerhet.
Dina arbetsuppgifter  
Som processcoach får du ansvar för att skapa förändrat arbetssätt och ledaarbetet med att utveckla verksamhetens proceser i Swedavia. Målsättningen är attSwedavia ska bedriva ett processorienterat förbättringsarbete där utveckling avflygplatsens och koncernenheternas verksamhet sker med utgångspunkt från fullprocessorientering. Detta kommer du att göra genom att utbilda processägare,ledare och medarbetare i ett processorienterat arbetssätt samt vara med ochfaciliteterna i införandet av nytt arbetssätt.  
Du kommer även att vara med och säkerställa att mätning och uppföljning avprocesserna görs enligt standard.  Iarbetet ingår även att vara med och driva riktade utvecklingsprojekt medtydliga affärsmål i Swedavia.   
Din profil  
Du som söker har mångårigerfarenhet och kunskap om processutveckling. Vidare ser vi att du harerfarenhet från verksamhetsutveckling och/eller ledarerfarenhet. För att lyckas i rollen så behöver du haen pedagogisk förmåga och ha kunskaper och färdigheter som väcker intresse och främjarlärande hos mottagaren.  
Som person är du engagerad och tar initiativtill att förbättra och utveckla. Du drivs av nya idéer och av att se idéer omsättasi praktiken och leder till resultat. Vi ser även att du har ett sinne fördetaljer och hanterar självständigt de tekniska system och program (mjukvaror)som förekommer i arbetet och löser uppkomna problem på ett konstruktivt sätt. 
Vi erbjuder  
På våra flygplatser möter vi hela världen.Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter ochmångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utvecklingsom hållbart företag. På kan du läsa mer om hur det är attjobba hos oss. För att kunna göra såobjektiva bedömningar som möjligt använder vi arbetspsykologiska tester i vårarekryteringar.  
Anställning och kontakt  
Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därfören säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vadsäkerhetsprövning innebär hittar du här;
Tjänsten är en tillsvidareanställning medstart enligt överenskommelse.  
Välkommen med din ansökan senast 22 juli 2019  
Urval och intervjuer sker löpande ochtjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.  


Det går inte längre att söka detta jobb!
Vi söker nu två processcoacher till Swedavia Koncernenhet Operational Excellence

Swedavia

Kategori: Sjukvård & Hälsa
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

HTML, Polis, Psykolog

Fler jobb från Swedavia
Hittade inga jobb