Om företaget

Pavus Omsorger AB, som är en del av Nytida Stöd & Resurs, arbetar med stödinsatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tilläggsproblematik i form av psykiatriska diagnoser, till exempel utagerande beteende, ångestproblematik och tvångssyndrom. 

Om tjänsten

Vi erbjuder tjänster med stora utvecklingsmöjligheter i ett företag som präglas av värme, flexibilitet och korta beslutsvägar. Tjänsten är på heltid (dagtid) måndag-fredag och baserad i Stockholm. Vi tillämpar 6 månaders provanställning, därefter löper anställningen tills vidare. Tillträde sker efter överenskommelse.

På våra HVB-hem (två stycken) och visstidsboenden med heldygnsvård (två stycken, ett av dem i uppstartsfas) i Stockholm bedrivs ett genomgripande utvecklings- och färdighetsarbete med kvinnor och män i åldrarna 18-40 år. Vår primära målgrupp är personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism, som vid sidan av sina diagnoser har en tilläggsproblematik i form av till exempel beteendestörningar, ångest, depression eller tvångshandlingar. Våra enheter ligger på Kungsholmen samt i Hässelby, Vårberg och Nockeby (den senare är under uppstart). Samtliga våra enheter ligger i anslutning till såväl torg som natursköna områden med max 5-7 minuters gångväg från kommunala färdmedel.

I rollen som Behandlingsansvarig psykolog/psykoterapeut utgör du motorn i det dagliga arbetet. Du är länken mellan klienter, kommunala uppdragsgivare, landstinget och anhöriga. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utarbeta och implementera individuella behandlingsplaner utifrån ett brett perspektiv. I praktiken innebär detta att du tar hänsyn till samtliga delar av klienternas tillvaro, från specifika behandlingsinterventioner till daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter.

Utöver detta ansvarar du för att leda den övriga behandlingspersonalen i utformningen av genomförandeplaner och kvartalsrapporter. I samarbete med klienternas respektive kontaktpersoner förbereder och genomför du klientkonferenser i syfte att ständigt föra omsorgsprocessen framåt. Våra klienter ska kunna känna sig trygga i att bli respektfullt bemötta av en personalgrupp som arbetar mot samma mål med hjälp av beprövade behandlingsmodeller.

Om dig

Du är prestigelös och van att ta ansvar, även när oförutsedda händelser inträffar. Du är trygg i såväl ansvaret gentemot klienter som mot personalen du leder. Eftersom de klienter vi arbetar med har en betydande och i manga fall skiftande problembild krävs det att du kan tänka kreativt och hitta individuella lösningar för varje person.

Dina kvalifikationer

Examen från Psykologprogrammet och/eller psykoterapiprogrammet. God förtrogenhet med lagar, förordning och föreskrifter inom verksamhetsområdet (SoL och LSS).
Erfarenhet av arbete med den specifika målgruppen - likväl som erfarenhet av ledarskap - är meriterande.

Innehav av körkort B är ett krav.

Kontakt

Roberth Maier Ericsson, Kvalitetssamordnare samt ansvarig för rekryteringar
roberth.ericsson@nytida.se (observera att det inte går att ansöka via e-post, utan vi svarar där enbart på frågor om tjänsten).

Fackliga kontaktpersoner

Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobil: 076-621 73 30,
Mail: haralampos.kalpakas@vardaga.se

Vision, Magnus Sällström, Mobil: 076-6217721,
Mail: vision@ambea.se

Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 14,
Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.se

 ***

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 350 enheter runt om i landet. Våra 7 000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea.Det går inte längre att söka detta jobb!
Behandlingsansvarig psykolog/psykoterapeut till enheter i Stockholm

Nytida

Kategori: Sjukvård & Hälsa
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

ASP, Autism, Barn, CSS, Kvalitetssamordnare, Psykiatri, Psykolog

Fler jobb från Nytida
Hittade inga jobb