Avdelningschef för strategi, affärsutveckling och marknad

Digitalisering, flygskam och ny urban modern livsstil! Samhället påverkas just nu av fundamentala värdebaserade trender och många av dessa trender påverkar allas vår mobilitet. Sverige och världen står inför en strukturförändring som påverkar hela spelplanen.


Vill du vara med och skapa världens bästa kollektivtrafik?

Samtrafikens ambition är att vara branschledande inom tre fokusområden: kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. Vi utvecklar samarbeten och erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för kollektivtrafikbranschen i syfte att skapa ett gemensamt mervärde för våra ägare, vilket gynnar både trafikaktörer och resenärer. Vi ägs gemensamt av kollektivtrafikbranschen dvs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt merparten av de kommersiella trafikoperatörerna. Samtrafikens mål är att vara ett självklart val för branschöverskridande samverkansprojekt hos alla våra ägare. 

Vi söker nu en duktig ledare som avdelningschef till områdena strategi, affärsutveckling och marknad. Du rapporterar till VD och leder företaget genom att vara en aktiv part i ledningsgruppen. Linjeansvar i dagsläget för åtta kvalificerade medarbetare.


Ansvarsområden

Tillsammans med VD och de övriga i ledningsgruppen följer du och din avdelning omvärlden och förstår framtida tekniska möjligheter för att kunna förutse beteendeförändringar bland såväl resenärer, trafikoperatörer som samhälle. Omvärldsbevakningen sätter vi sedan i en kontext för våra ägare. Idag handlar det mycket om den stora transformationen som sker inom framtidens mobilitet där bland annat bilindustrin kommer att gå igenom den största förändringen på hundra år. Till din hjälp har du bl.a. en it-strateg och en verksamhetsarkitekt.

Samtrafiken arbetar inom fokusområdena Data, Standarder och Kombinerat resande. Det handlar om att bygga infrastruktur och ekosystem som möjliggör att branschen utvecklas och att våra ägare kan göra effektivare och bättre affärer i framtiden. Vi bedriver ett antal utvecklingsprojekt och din avdelning är beställare i projektens styrgrupper. Samtrafikens tjänster är indelade under tre tjänstensvariga.

Vi har partnerskap med ett 50-tal trafikoperatörer i Sverige; både offentliga regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommersiella trafikoperatörer. Din avdelning träffar dessa kontinuerligt för att skapa långsiktiga förtroendefulla relationer med ett ömsesidigt informations- och kompetensutbyte. Tre partneransvariga har i uppdrag att kontinuerligt träffa och vårda våra relationer med våra partners.

Det går inte längre att söka detta jobb!
Avdelningschef för strategi, affärsutveckling och marknad

Samtrafiken

Kategori: Marknadsföring / Produkt
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Arkitekt, Avdelningschef, IT-strateg

Fler jobb från Samtrafiken
Hittade inga jobb