Inom omsorgs- och socialförvaltningen arbetar 900 medarbetare och omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg. Vi erbjuder stöd till lidingöbor i livets alla skeenden och allt arbete vi gör präglas av att vi sätter individens perspektiv i centrum och utgår från varje individs unika situation och behov.

Vi söker en ny enhetschef inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning.
Vår målgrupp är personer med flerfunktonsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättnings och långvarig psykisk ohälsa.
Inom området finns gruppbostäder, servicebostäder, korttidsboende, bostad med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, träfflokaler och boendestöd i ordinärt boende.

Arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som enhetschef ingår att planera, utveckla och följa upp verksamheterna mot uppsatta mål. Du förväntas vara aktiv i områdets utvecklingsarbete i enlighet med gällande styrdokument. Tillsammans med dina kollegor och områdeschef så kommer du att arbeta med strategiska frågor och utveckla arbetsprocesserna inom området.

Uppdraget som enhetschef utförs i samverkan med många olika aktörer, såsom kund anhöriga och legala företrädare samt kollegor och medarbetare, förvaltning och kommun. 

Utöver ett utvecklande och givande arbete, får du också möjlighet till såväl ledarskapsutveckling som annan kompetensutveckling samt förmåner som exempelvis flextid, friskvårdsprogram och friskvårdsbidrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning som svarar mot verksamhetsområdet. Du har dokumenterad ledarerfarenhet från liknande verksamhet. Högskolepoäng inom pedagogik och specialpedagogik är meriterande.

Vi söker dig med en öppen, kommunikativ och tydlig ledarstil. Du är beslutför och är bra på att entusiasmera dina medarbetare. Du trivs i en dynamisk miljö med möjlighet till ledarskapsutveckling och nytänkande.
Eftersom tjänsten innebär samverkan i många olika former, behöver du vara en självgående person, gilla att ge service samt ha god samarbetsförmåga. Dina formella meriter är viktiga men stor vikt kommer också att läggas på personlig lämplighet.Det går inte längre att söka detta jobb!
Enhetschef inom funktionsnedsättning

Lidingö stad

Kategori: Ledning / Chefer
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Områdeschef, Psykiatri, Socialpsykiatri