Har du ett stort intresse för samhälls- och miljöfrågor samt en vilja att påverka gällande lagstiftning? Avfall Sverige utökar nu sin personalstyrka med ytterligare en rådgivande jurist och erbjuder dig möjligheten att vara en del i arbetet mot ett bättre, mer miljövänligt Sverige där avfall hanteras miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Skicka in din ansökan redan idag!


Om tjänsten
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. De har 400 medlemmar bestående av kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag. De representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU, driver frågor som är viktiga för medlemmarna och fungerar även som remissinstans. Avfall Sverige bedriver påverkansarbete både nationellt och inom EU och bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Utöver det erbjuder de dessutom en omfattande utbildningsverksamhet som är anpassad för branschens kompetensbehov. Utveckling inom hela avfallsområdet är en viktig del i verksamheten.

Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer anställas direkt hos Avfall Sverige.

Arbetsuppgifter
Som biträdande jurist kommer du ingå i expertorganisationen om 18 anställda och rapporterar till chefsjuristen. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att bedriva övergripande medlemsrådgivning åt Avfall Sveriges medlemmar genom att tolka, förklara samt ge stöd och råd utifrån gällande lagstiftning. Du fyller dessutom ett syfte som internt stöd till dina kollegor avseende rådgivning inom sakområdet.

Inom ramen för dina arbetsuppgifter kommer du bland annat:

• delta i externa arbetsgrupper, nätverk, nämnder eller råd, såväl nationellt som internationellt, som är relevanta för ansvarsområdet
• biträda ledningen i beslutunderlag och policyarbete
• bedriva nationell och internationell omvärldsbevakning
• ta del av utredningar och remisser samt ta fram underlag till remissvar
• skriva artiklar till nyhetsbrev och tidningar

Tjänsten är placerad i centrala Malmö och det ingår ca 20-25 resdagar om året, främst inom Sveriges gränser men det förekommer även resor inom Europa, såsom Bryssel.


Det går inte längre att söka detta jobb!